Ora me Alarm Online

Koha e Ziles?

:

Tingulli i Ziles?

Koha e Dremitjes? (Minuta)

Koha e Mbetur

Çfarë Është Ora me Alarm?

Alarmi është një emër i përgjithshëm për orët që janë krijuar për të tingëlluar alarmet në një kohë të caktuar. Shumica e këtyre orëve janë orë alarmi për të zgjuar njerëzit nga gjumi dhe ato mund të përdoren edhe si kujtesa. Shumë alarme janë të dëgjueshme, por ka edhe alarme me volum të lartë, me dritë ose me dridhje për njerëzit që e kanë shumë të vështirë zgjimin e mëngjesit.

Kush e Shpiku Orën me Alarm dhe Kur?

Në vitin 1787, Levi Hatçins shpiku orën e parë me alarm, në kuptimin modern.

Si Zgjoheshin Njerëzit Përpara Orës me Alarm?

Shumë njerëz që jetuan në kohët kur nuk kishte alarme, ose orë me alarm shtriheshin herët në shtrat dhe përdornin dritën e diellit për t'u zgjuar. Metoda më e përdorur, përveç dritës së diellit, ishte me anë të qirinjve. Njerëzit, të cilët nuk ishin mjaftueshëm të pasur për të punësuar një person tjetër për t'i zgjuar, zgjoheshin nga tingujt e gozhdës që binte në dysheme, pasi të shkrihej qiriu ku brenda ishte futur gozhda.

Si Funksionon Ora me Alarm?

Orët analoge me alarm zakonisht funksionojnë përmes ingranazheve të brendshme me energji që furnizohet nga bateritë. Orët me alarm të telefonave celularë dhe të kompjuterëve funksionojnë përmes softuerit të tyre.

A Mund ta Përdorësh Laptopin si Orë me Alarm?

Alarmi mund të vendoset në kompjuter, por në shumicën e sistemeve operative, aplikacionet e paracaktuara nuk përfshijnë aplikacione të tilla si alarmi ose kronometri, që janë të disponueshme pothuajse në çdo telefon.

Si Vendoset Alarmi në Kompjuter?

Përdoruesit e Windows 10 mund të vendosin alarme përmes "Alarms & Clock (Ora)" në listën e aplikacioneve. Përdoruesit e Mac mund të preferojnë aplikacionet e disponueshme në app store. Përdoruesit që nuk dëshirojnë të instalojnë programe mund të vendosin një alarm online, e cila është një metodë më e thjeshtë.

Çfarë Është Ora me Alarm Online?

Ora me alarm online është një aplikacion alarmi online që ndihmon përdoruesit që duhet të dwgjojnw njw alarm për t'u zgjuar, ose që duhet të caktojnë një kohëmatës me alarm me volum të lartë për kujtesa.

Si Vendoset Alarmi Online?

Nëse do të vendosni një alarm duke përdorur Orën me Alarm Online, thjesht zgjidhni zilen e alarmit dhe shtypni butonin "vendos alarmin", pasi të keni zgjedhur kohën e alarmit në fushën e vendosjes së alarmit.

A Punon Ora me Alarm Online Kur Kompjuteri Është në Modalitetin "Sleep"?

Jo, Ora me Alarm Online nuk punon kur kompjuteri është në modalitetin "Sleep".

A Punon Ora me Alarm Online Kur Kompjuteri Është i Fikur?

Jo, Ora me Alarm dhe asnjë kohëmatës nuk punon kur kompjuteri është i fikur.