Kasutustingimused

Kehtiv alates 5. maist 2020


Kasutustingimused (edaspidi “Tingimused”) reguleerivad teie kasutust veebisaidil onlinealarmkur.com (edaspidi “Sait”). Palume teil hoolega lugeda järgnevat informatsiooni mõistmaks meie meetmeid seoses teiepoolse kasutusega meie veebisaidil. Me võime Kasutustingimusi igal hetkel muuta. Me võime teile tingimuste muudatustest teada anda saadaval olevate kommunikatsioonikanalite kaudu. Me soovitame teil tihti saiti külastada, nägemaks kehtivaid tingimusi ning eelnevaid versioone.

1. Privaatsuspoliitika

Meie Privaatsuspoliitika on saadaval eraldi lehel. Meie privaatsuspoliitika selgitab, kuidas teie informatsiooni töötleme. Te peate mõistma, et saiti kasutades toimub teie info töötlemine privaatsuspoliitika alusel.

2. Teenused

Sait laseb teil seadistada alarmi, taimerit ning stopperit (“teenused”).

Te ei tohi teenuseid illegaalsetel eesmärkidel kasutada.

3. Kolmandate osapoolte teenused

Sait võib sisaldada linke teistele saitidele, rakendustele ja platvormidele (edaspidi "Lingitud Saidid").

Me ei kontrolli lingitud saite ning ei ole seetõttu vastutavad lingitud saitide sisu ja muude materjalide eest. Need lingid on teile saadaval, et saaksime oma saidi funktsioone ja teenuseid pakkuda.

4. Keelatud kasutus ja Intellektuaalvara

Me anname teile loa pääseda ligi ning kasutada saiti ühes seadmes ning vastavalt tingimustele. Seda luba ei saa edasi anda, see pole ainuõiguslik ning see on tühistatav.

Te ei tohi kasutada saiti illegaalsetel või keelatud eesmärkidel. Te ei tohi kasutada saiti sedasi, et see kahjustuks, oleks häiritud või lõpetaks töö.

Kogu saidi sisu alla kuuluvad tekst, kood, graafika, logod, pildid, kogumikud ning tarkvara, mis saidil kasutused on (edaspidi "Sisu"). Sisu on meie või meie töötajate vara ning kaitstud intellektuaalvara seadustega. Te nõustute järgima kõiki autoriõiguste ja muude omandiõigustega seotud teatisi või piiranguid, mis sisus leiduvad ning teil on keelatud sisu muuta.

Te ei või avaldada, edastada, muuta, pöörprojekteerida, võtta osa edastusest või luua ning müüa derivative works’e ega mingil muul moel sisu kasutada. Teie saidikasutus ei tohi õigustada illegaalset ja keelatud sisukasutust. Kindlasti ei tohi te sisus leiduvaid omandiõigusi või teatisi muuta. Te võite sisu kasutada vaid personaalseks ja mittekommertslikuks kasutuseks. Me ei anna teile mingit luba meie intellektuaalvarale, kui selles klauslis pole seda lubatud.

5. Meie materjalid

Oma sisu postitades, üles laadides, sisestades, andes või avaldades, annate meile loa kasutada teie sisu seoses meie äritegevusega. Sealhulgas, kuid mitte ainult, õiguse teie sisu edastada, avalikult näidata, levitada, avalikult esitada, kopeerida, taastoota ning tõlkida. Samuti avaldada teie nime seoses teie sisuga.

Teie sisukasutusega seoses ei maksta kompensatsiooni. Meil ei ole õigust avaldada või nautida teie saadetud sisu ning me võime selle iga hetk eemaldada.

Oma sisu postitades, üles laadides, sisestades, andes või avaldades tagate ja kinnitate, et omate kõiki õigusi oma sisule.

6. Mõnedest kohustustest loobumine

Saidil saadaolev informatsioon võib sisaldada kirjavigu ja ebatäpsusi. Me ei vastuta selliste ebatäpsuste ja vigade eest.

Me ei esinda saidil oleva sisu saadavust, täpsust, töökindlust, sobivust ja ajakohasust. Sellist sisu ja teenuseid pakutakse maksimaalses ulatuses vastavalt seadusele sellisena nagu nad on. Me loobume kõigist sisu ja teenustega seotud teatud tingimustega sobivatest garantiidest ja tingimustest, sealhulgas turustamise garantiidest ja sätetest.

Seadusega maksimaalses ulatuses vastavalt ei ole me mingis olukorras vastutavad otseste, kaudsete, juhuslike, tagajärgedega, eriliste, karistustega kahjude eest. Sealhulgas, kuid mitte ainult, kahjud mistahes lõbu, andmete või tulude kadude eest seoses saidi puuduste, hilinemistega või muude teguritega, mis piiravad saidi, selle teenuste või mistahes sisu nautimist ja kasutust, mis põhineb lepingulisel ja mittelepingulisel vastutusel või muul põhjusel.

Kui kindlas olukorras on juhuslik või mittejuhuslik vastutus kahjude eest välistatud või piiratud, siis vastutuse välistamine või piiramine ei kehti teile.

7. Kahjutasu

Seoses teie saidi või selle teenuste kasutusega või võimetusega kaasnevate tingimuste, kolmandate osapoolte mistahe õiguste või kehtiva seaduse rikkumise eest, nõustute hüvitama, kaitsma ning hoidma puutumatuna meid, meie juhte, direktoreid, töötajaid, esindajaid ning kolmandaid osapooli mistahes kaasnevate maksude, kahjude ja väljaminekute (sealhulgas kohtukulude) eest. Meil on õigus eeldada ainuõiget kaitset ning te peate meiega koostööd tegema mistahes saadavalolevate tõendite esitamisel.

8. Ligipääsu piiramine ja keelamine

Me võime iga hetk ilma teatamata keelata teile ligipääsu saidile või sellega seonduvatele teenustele.

9. Varia

Tingimused on sätestatud ja neid tõlgendatakse vastavalt Türgi Vabariigi seadustele, välja arvatud kollisiooninormid.

Tingimused ja nendega seonduvad dokumendid ning vestlused peavad olema inglise keeles, kui ei ole teisiti öeldud. Kui siinsed tõlked on loodud viitamise eesmärgil, siis kehtib vaid ingliskeelne originaal ning sellised tõlked ei oma mingit mõju.

Saidi kasutustingimuste tulemusena ei tohi meie ja teie vahel olla mingit ühisettevõtet, partnerlust, töösuhet ega esindussuhteid.

Miski tingimustes ei anna meile õigust eirata valitsuse, kohtu, politsei või seadusüksuste poolseid avaldusi või nõudeid seoses teiepoolse saidikasutusega.

Kui mistahes osa tingimustest on kehtiva seaduse poolt määratud ebaoluliseks või kehtetuks, siis sellised klauslid asendatakse kehtivatega, mis peavad olema sarnased tingimustes olevatega ning muud tingimuste osad on kehtivad nii meile kui teile.

Tingimused moodustavad kogu meie ja teie vahelise lepingu seoses saidi kasutusega ning need asendavad kõik eelnevad meie ja teie vahelised vestlused ja pakkumised, olgu nad elektroonilised, suulised või kirjalikud.

Meie ja meie filiaalid ei vastuta oma kohustuste täitmata jätmise või viivituse eest, kui selles on süüdi jõud, mida me ei saa kontrollida, nagu tehnilised rikked, looduskatastroofid, piirangud, keelud, mässud, regulatsioonid, seadused või valitsuse poolsed käsud, terroriaktid, sõda või mistahes muu jõud, mida me ei saa mõjutada.

Meie ja teie vaheliste saidi, tingimuste või muude selliste muredega seotud vaidluste, nõuete, väidete, lahkhelide või tegevuste põhjustega tegelemiseks nõustume, et me esmaselt heas usus läbi rääkides need küsimused lahendame. Ebaõnnestumise korral läbi vastava riigi kohtute, kus meie ettevõte üles on seatud.

10. Kaebuse esitamine

Me pingutame, et lahendada mistahes kaebusi tingimuste kohta. Kui soovite esitada kaebuse tingimuste või meie praktikate kohta seoses teie isiklike andmetega, võtke meiega palun ühendust läbi burakozdemir {@} protonmail (.) ch

Me vastame teile nii pea kui võimalik ja igal juhul hiljemalt 30 päeva jooksul. Loodame lahendada iga meieni jõudnud kaebuse, siiski, kui te tunnete, et teie mure ei lahendatud adekvaatselt, on teil õigus ühendust võtta oma kohaliku kaitseüksusega.

Kontakt

Teie kommentaarid ja küsimused seoses tingimustega on igati teretulnud. Te võite meiega ühendust võtta kirjutades aadressil burakozdemir {@} protonmail (.) ch