Naudojimo Sąlygos

Galioja Nuo Gegužės 2, 2020


Naudojimo Sąlygos (toliau - „Sąlygos“) reglamentuoja jūsų naudojimąsi šia svetaine onlinealarmkur.com („Svetainė“). Prašome atidžiai perskaityti toliau pateiktą informaciją, susijusią su Svetainės naudojimu. Mes galime bet kuriuo metu pakeisti Sąlygas. Apie Sąlygų pakeitimus mes jus galime informuoti prieinamomis komunikacijos priemonėmis. Mes jums rekomenduojame dažniau apsilankyti Svetainėje ir susipažinti su galiojančia Sąlygų versija, bei praėjusiomis versijomis.

1. Privatumo Politika

Mūsų Privatumo Politika prieinama atskirame puslapyje. Mūsų Privatumo Politikoje jums paaiškinta, kaip mes apdorojame informaciją apie jus. Jūs turite žinoti, jog naudojantis Svetaine, tokia informacija yra tvarkoma remiantis Privatumo Politika.

2. Paslaugos

Svetainėje galite nustatyti žadintuvą, laikmatį ar pradėti chronometrą („paslaugos“).

Paslaugų negalite naudoti nelegaliems tikslams.

3. Trečiųjų Šalių Paslaugos

Svetainėje gali būti nuorodų į kitas svetaines, aplikacijas ar platformas (toliau – „Susietos Svetainės“).

Mes nekontroliuojame Susietų Svetainių ir neprisiimame atsakomybės dėl Susietose Svetainėse esančio turinio ar kitos medžiagos. Šias nuorodas jums pateikiame norėdami užtikrinti Svetainės funkcionalumą ar paslaugas.

4. Uždraustas Naudojimas Ir Intelektinė Nuosavybė

Mes jums suteikiame neperleidžiamą, neišskirtinę, atšaukiamą licenciją pasiekti ir naudotis Svetaine iš vieno įrenginio, remiantis Sąlygomis.

Jūs negalite naudotis Svetaine neteisėtiems ar uždraustiems tikslams. Jūs negalite naudotis Svetaine tokiu būdu, kuris gali išjungti, pakenkti ar trukdyti į Svetainei.

Visas turinys pateiktas Svetainėje apima tekstą, kodą, grafiką, logotipus, vaizdus, kompiliacijas, Svetainėje naudojamą programinę įrangą (toliau ir prieš tai – „Turinys“). Turinys yra mūsų arba mūsų rangovų nuosavybė ir yra saugomas intelektualinės nuosavybės įstatymais. Jūs sutinkate naudoti visus Turinyje esančius autorines teises ir kitas nuosavybės teises ar apribojimus, ir jums yra draudžiama keisti Turinį.

Jūs negalite publikuoti, perduoti, modifikuoti, pakeisti inžineriją, dalyvauti pervedime ar kurti bei parduoti išvestinius kūrinius ar bet kuriuo kitu būdu naudoti Turinį. Dėl to, kad naudojatės Svetaine, jums nesuteikiama teisė neteisėtai ir neleistinai naudoti Turinio, ypatingai Turinyje nepakeisti nuosavybės teisių ar pranešimų. Turinį galite naudoti tik savo asmeniniai ir nekomerciniai tikslais. Mes jums nesuteikiame jokių licencijų į intelektualinę nuosavybę, nebent tai leidžiama šiame punkte.

5. Mūsų Medžiagos

Publikuodami, įkeldami, įterpdami, tiekdami ar pateikdami savo Turinį, jūs leidžiate mums naudoti jūsų Turinį, ryšium su mūsų verslo veikla, įskaitant, bet neapsiribojant teise perduoti, viešai rodyti, dalintis, viešai atlikti, kopijuoti, perdirbti ir išversti jūsų Turinį; ir publikuoti jūsų vardą, ryšium su jūsų Turiniu.

Už jūsų Turinio naudojimą negali būti mokama jokio kompensacija. Mes neįsipareigojame publikuoti ar peržiūrėti Turinio, kurį mums siunčiate ir bet kuriuo metu galime pašalinti jūsų Turinį.

Publikuodami, įkeldami, įterpdami, tiekdami ar pateikdami savo Turinį, jūs garantuojate, kad jums priklauso visos Turinio teisės.

6. Tam Tikrų Įsipareigojimų Atsisakymas

Svetainėje esanti informacija gali būti su gramatinėmis klaidomis ar netikslumais. Mes nesame atsakingi už šiuos netikslumus ir klaidas.

Mes neteikiame jokių deklaracijų apie Svetainėje prieinamų paslaugų ir Turinio prieinamumą, tikslumą, patikimumą, stabilumą ir savalaikiškumą. Kiek leidžia taikomi įstatymai, visas toks Turinys ir paslaugos yra teikiamos „kaip yra“ pagrindais. Mes atsisakome visų garantijų ir sąlygų, susijusių su Turiniu ir paslaugomis, įskaitant garantijas ir pardavimo galimybes, tinkamumą tam tikram tikslui.

Tiek, kiek leidžia taikomi įstatymai, jokiais atvejais mes nebūsime atsakingi už bet kokią tiesioginę, netiesioginę, atsitiktinę, tyčinę, baudžiamą žalą, įskaitant, bet neapsiribojant, žala, dėl prarasto pasitenkinimo, duomenų ar pelnų, dėl naudojimosi Svetaine ar jos veikimu, atsižvelgiant į nesugebėjimą ar delsimą naudotis Svetaine, arba jos teikiamomis paslaugomis ar bet kokiu Svetainėje esančiu Turiniu, ar kitaip atsirandančia dėl naudojimosi Svetaine, remiantis sutartine ir ne-sutartine atsakomybe ar kita priežastimi.

Jei konkrečiu atveju draudžiama atmesti ar apriboti atsakomybę už žalą, nepriklausomai, ar ji yra pasekminė, ar atsitiktinė, jums negali būti taikomas atsakomybės pašalinimas ar apribojamas.

7. Kompensacija

Jūs sutinkate atlyginti, ginti ir laikyti nekenksminga mums, mūsų vadovams, direktoriams, darbuotojams, agentams ir trečiosioms šalims už bet kokius kaštus, nuostolius, išlaidas (įskaitant teisininkų mokesčius), įsipareigojimus, susijusius ar kylančius iš jūsų naudojimosi ar nesugebėjimo naudotis svetaine ar jos paslaugomis ar mūsų paslaugomis ir produktais, jūsų Sąlygų pažeidimu ar bet kokių jūsų pažeistų trečiųjų šalių teisių, ar taikomų įstatymų pažeidimu. Mes turime teisę reikalauti išskirtinės gynybos, o jūs turite bendradarbiauti su mumis užtikrinant bet kokią galimą gynybą.

8. Nutraukimas ir Prieigos Apribojimas

Mes be jokio įspėjimo galime apriboti jūsų prieigą prie Svetainės ir jos susijusių paslaugų ar dalies, bet kuriuo metu, be jokio įspėjimo.

9. Įvairūs

Įstatymai yra prižiūrimi remiantis Turkijos Respublikos įstatymais, išskyrus įstatymų kolizijos taisykles.

Pagrindinė Sąlygų ir pranešimų, bei su Sąlygomis susijusių dokumentų kalba, jei nenurodyta kitaip, yra Anglų. Jei čia atliktas vertimas yra informacinio pobūdžio, galioja tik originalas Anglų kalba, to tokie vertimai neturi jokios galios.

Jokios bendros įmonės, partnerystės, darbo ar atstovavimo santykiai atsiradę tarp jūsų ir mūsų, negali būti įvardijami kaip atsiradę dėl šių Sąlygų ar Svetainės naudojimo.

Niekas Sąlygose negali sumenkinti mūsų teisės laikytis vyriausybės, teismo, policijos ir teisėsaugos pareigūnų reikalavimo, susijusio su jūsų naudojimusi Svetaine.

Jei kuri nors Sąlygų dalis bus nustatyta negaliojančia arba neįgyvendinama pagal taikomus įstatymus, tuomet laikoma, kad negaliojančios ar neįgyvendinamos sąlygos yra pakeistos galiojančiomis ir vykdytinomis išlygomis, panašiomis į pradinę Sąlygų versiją, o kitos Sąlygų dalys ir skyriai turi būti taikomi jums ir mums.

Šios Sąlygos sudaro visą susitarimą tarp jūsų ir mūsų, priklausomai nuo Svetainės naudojimosi ir šios Sąlygos pakeičia visus prieš tai buvusius, tiek elektroninius, žodinius ar rašytinius pasiūlymus ir ryšius tarp jūsų ir mūsų.

Mes ir mūsų partneriai neprisiimame atsakomybės dėl neįvykdytų ar pradelstų įsipareigojimų, kai neįvykdymas ar uždelsimas kilo dėl bet kokios, mūsų nekontroliuojamos priežasties, įskaitant techninius gedimus, natūralias katastrofas, blokadas, embargus, riaušes, įstatymus, reglamentus ar vyriausybės nurodymus, teroristinius aktus, karą ar kitą mūsų nekontroliuojamą jėgą.

Atsiradus ginčams, reikalavimams, pretenzijoms ar veiksmams tarp jūsų ir mūsų, kurie būtų susiję su Svetaine ar kitais susijusiais klausimais arba Sąlygomis, jūs ir mes sutinkame pamėginti išspręsti tokius ginčus, reikalavimus, pretenzijas ar veiksmus geros valios derybomis ir tuo atveju, jei tokios derybos nepavyktų, išimtinai per šalies, kurioje yra įsteigta mūsų įmonė, teismus.

10. Skundai

Mes įsipareigoję išspręsti bet kokį nusiskundimą dėl Sąlygų. Jei norite pateikti skundą, susijusį su Sąlygomis ar su mūsų taikomomis praktikomis, susijusiomis su jūsų asmeniniais duomenimis, prašome su mumis susisiekti adresu burakozdemir {@} protonmail (.) ch

Mes atsakysime į jūsų skundą kaip galime greičiau, tačiau, bet kuriuo atveju, per 30 dienų. Mes tikimės išspręsti bet kokį mums pateiktą skundą, tačiau, jei jūs manote, kad jūsų skundas nebuvo tinkamai išspręstas, jūs turite teisę susisiekti su jūsų vietinėmis apsaugos institucijomis.

Kontaktinė Informacija

Mes laukiame jūsų komentarų arba klausimų, susijusių su Sąlygomis. Jūs galite su mumis susisiekti, rašydami adresu burakozdemir {@} protonmail (.) ch