Pogoji za uporabo

velja od 29 aprila 2020


Pogoji uporabe (v nadaljevanju: "Pogoji") urejajo vašo uporabo tega spletnega mesta onlinealarmkur.com (“Spletno mesto”). Prosimo, da pazljivo preberite naslednje informacije, da boste razumeli našo prakso glede vaše uporabe Spletne strani. Pogoje lahko kadar koli spremenimo. O spremembah Pogojev vas lahko obvestimo z razpoložljivimi komunikacijskimi sredstvi. Priporočamo, da spletno mesto pogosto preverjate, če si želite ogledati najnovejšo različico pogojev in njihove prejšnje različice.

1. Politika zasebnosti

Naša Politika zasebnosti je na voljo na posebni strani. Naša Politika zasebnosti vam razloži, kako obdelujemo vase podatke. To pomeni, da z uporabo spletne strani potrjujete, da ste razumeli in da se strinjate, da bo obdelava teh podatkov potekala v skladu s Politiko zasebnosti.

2. Storitve

Spletno mesto vam omogoča nastavitev alarma, nastavitev časovnika in zagon štoparice (“Storitve”).

Storitev ne smete uporabljati v nezakonite namene.

3. Storitve tretjih oseb

Spletno mesto lahko vključuje povezave do drugih spletnih mest, aplikacij in platform (v nadaljevanju "Povezana spletna mesta").

Povezanih spletnih mest ne nadzorujemo in ne odgovarjamo za vsebino in druge materiale povezanih spletnih mest. Te povezave vam omogočamo za zagotavljanje funkcionalnosti ali zagotavljanje storitev na spletnem mestu.

4. Prepovedane uporabe in intelektualna lastnina

Dodeljujemo vam ne-prenosno, ne-ekskluzivno dovoljenje, ki se lahko prekliče, za dostop in uporabo te Spletne strani z ene naprave v skladu s Pogoji.

Spletno mesto ne uporabljate v nezakonite ali prepovedane namene. Ne smete uporabljati spletnega mesta na način, ki bi ga lahko onesposobil, poškodoval ali motil.

Vsa vsebina, ki je prisotna na spletnem mestu, vključuje besedilo, kodo, grafiko, logotipe, slike, kompilacijo, programsko opremo, ki se uporablja na Spletnem mestu (v nadaljevanju in v nadaljevanju "vsebina"). Vsebina je naša last ali last naših izvajalcev in je zaščitena z zakoni o intelektualni lastnini. Strinjate se z uporabo vseh avtorskih in drugih lastniških obvestil ali omejitev, ki jih vsebuje Vsebina, vi pa ne smete spreminjati Vsebine.

Ne smete objavljati, prenašati, spreminjati, obračati, sodelovati pri prenosu ali ustvarjati in prodajati dela, ki se nahajajo na spletnem mestu, prav tako pa ne smete na kakršen koli način uporabljati Vsebine. Vaša prisotnost na spletnem mestu vam ne daje pravice do kakršne koli nezakonite in prepovedane uporabe vsebine, predvsem pa ne smete spreminjati lastniških pravic ali obvestil v Vsebini. Vsebino uporabljate samo za osebno in nekomercialno uporabo. Ne dajemo vam nobene licence za našo intelektualno lastnino, razen če je le to izrecno dovoljeno.

5. Naši materiali

Z objavo, nalaganjem, vnašanjem, zagotavljanjem ali oddajo vaše Vsebine nam dodelite pravico, da uporabljamo vašo vsebino v povezavi z delovanjem našega podjetja, vključno s pravicami do prenosa, javnega prikazovanja, distribucije, javne izvedbe, kopiranja, reproduciranja in prevajanja vaše Vsebine; in objaviti vaše ime v povezavi z vašo Vsebino.

Za uporabo vaše Vsebine se ne izplača nobeno nadomestilo. Nismo dolžni objavljati ali uživati v nobeni Vsebini, ki nam jo morebiti pošljete, in jo lahko kadar koli odstranimo. Z objavo, nalaganjem, vnosom, zagotavljanjem ali oddajo vaše Vsebine jamčite in izjavljate, da imate vse pravice do vaše Vsebine.

6. Izjava o omejitvi odgovornosti za nekatere obveznosti

Informacije, ki so na voljo na spletnem mestu, lahko vključujejo tipografske napake ali nepravilnosti. Za te nepravilnosti in napake ne odgovarjamo.

Za informacije, ki so na spletnem mestu, ne dajemo nobenih izjav ali jamstev o njihovi razpoložljivosti, točnosti, zanesljivosti, primernosti in pravočasnosti Vsebine in storitev, ki so na voljo na spletnem mestu. V največji meri, kot to dopušča veljavna zakonodaja, se vse takšne vsebine in storitve nudijo na način "kot so". Zavračamo vsa jamstva in pogoje v zvezi s to Vsebino in storitvami, vključno z garancijami in določbami o prodajni sposobnosti in primernosti za določen namen.

V največji meri, kot to dovoljuje veljavna zakonodaja, v nobenem primeru ne bomo odgovorni za kakršno koli neposredno, posredno, naključno, posledično, posebno, škodo, vključno z, vendar ne omejeno na, odškodnino zaradi izgube užitka, podatkov ali dobička v povezavi z uporabo ali izvrševanjem spletnega mesta v okviru nezmožnosti ali zamude pri uporabi spletnega mesta ali njegovih storitev ali katere koli vsebine spletnega mesta ali škodo, ki kako drugače nastane iz uporabe spletnega mesta, ki bi temeljila na pogodbi in pogodben odgovornosti ali čemer koli drugem.

Če je izključitev ali omejitev odgovornosti za škodo, bodisi posledično ali naključno, v določenem primeru prepovedana, potem ta izključitev ali omejitev odgovornosti za vas ne velja.

7. Odškodnina

Strinjate se, da boste nas, naše vodje, direktorje, zaposlene, zastopnike in tretje osebe zaščitili, zagovarjali in šteli kot neodgovorne za kakršne koli stroške, izgube, stroške (vključno z odvetniškimi honorarji), obveznosti v zvezi z ali izvirajo iz vašega uživanja ali nezmožnosti uživanja v spletnem mestu ali njegovih storitvah in naših storitvah in izdelkih, v kršitvi pogojev ali kršitvi pravic tretjih oseb ali kršenju veljavne zakonodaje. Imamo pravico prevzeti ekskluzivno obrambo in vi morate sodelovali z nami pri uveljavljanju kakršnih koli razpoložljivih obramb.

8. Prenehanje in omejitev dostopa

Imamo pravico, da kadar koli in brez predhodnega obvestila prekinemo vaš dostop do celotnega spletnega mesta in njegovih povezanih storitev ali do njegovega katerega koli dela.

9. Razno

Pogoji se urejajo in razlagajo v skladu z zakoni Republike Turčije, razen v primeru kolizijskih pravil.

Če ni določeno drugače, veljavni jezik teh Pogojev in vseh sporočil in dokumentov, povezanih s pogoji, je angleščina. Če so za njih, za referenčne namene, narejeni prevodi, bo veljal le angleški izvirnik, ne pa tudi takšni prevodi.

Ti Pogoji ali uporaba spletnega mesta se med vami in nami ne šteje in ne pomeni nobenega skupnega podjetja, partnerstva, zaposlitve ali zastopniškega razmerja.

Nič v teh pogojih ne zmanjšuje naše pravice, da spoštujemo zahteve vlade ali sodišče, policijo in organe pregona v zvezi z vašo uporabo na spletnem mestu.

Če je določen del pogojev ničen ali neizvršljiv v skladu z veljavno zakonodajo, se šteje, da so neveljavne ali neizvršljive klavzule nadomeščene z veljavnimi in izvršljivimi klavzulami, ki so podobne prvotni različici pogojev in drugi deli in razdelki Pogoji veljajo za vas in nas.

Pogoji predstavljajo celoten dogovor med vami in nami o uporabi spletnega mesta, pogoji pa nadomeščajo vsa predhodna sporočila ali komunikacije in ponudbe, bodisi elektronske, ustne ali pisne, med vami in nami.

Mi in naše podružnice ne odgovarjamo za neizpolnitev ali zamudo pri izpolnjevanju obveznosti, če je neuspeh ali zamuda posledica katerega koli vzroka, nad katerim ne moremo imeti razumnega nadzora, vključno s tehničnimi napakami, naravnimi nesrečami, blokadami, embargi, izgredi, akti, predpisi, zakonodajo, ali ukazi vlade, teroristična dejanja, vojna ali katere koli druge sile, ki niso pod našim nadzorom.

V primeru spora, zahtevkov, sporov ali vzrokov za ravnanje med nami in vami v zvezi s spletnim mestom ali drugimi povezanimi vprašanji ali pogoji, se mi in vi strinjamo, da bomo poskušali takšne spore, zahteve, zahtevke, spore ali vzroke ukrepanja razrešiti z dobronamernimi pogajanji v primeru neuspeha takšnih pogajanj pa izključno prek sodišč države, v kateri ima naše podjetje sedež.

10. Pritožbe

Zavezani smo k reševanju vseh pritožb glede Pogojev. Če želite podati pritožbo glede Pogojev ali naše prakse glede vaših osebnih podatkov, vas prosim, da nas kontaktirate na burakozdemir {@} protonmail (.) ch

Odgovorili bomo na vsako vašo vlogo ali pritožbo v najhitrejšem možnem času , najkasneje v roku 30 dni. Upamo, da bomo uspešno rešili vsako pritožbo, ki nam je posredovana, če pa z odgovorom ne boste bili zadovoljni, ali če vam se rešitev pritožbe ne bo zdela ustrezna, še vedno imate pravico do pritožbe pri vašem nacionalnem organu za varstvo podatkov.

Kontaktni podatki

Veselimo se vaših komentarjev ali vprašanj o Pogojih. Na nas se lahko obrnete pisno na burakozdemir {@} protonmail (.) ch