Какво представлява калкулаторът на дни между датите?

Нашият калкулатор на дни ви позволява да изчислите броя дни между две дати.

Можете да го използвате, за да видите броя дни, седмици, месеци и години между две дати. Можете да използвате калкулатора за дни и за добавяне или изваждане на дни, седмици, месеци или години от дадена дата.

Например, за да отговорите на въпроса "Коя дата ще бъде след две седмици считано от днес?" или "Коя дата беше преди две седмици?", можете да използвате калкулатора за дни за прибавяне на дни към дата или изваждане на дни от дата. Въпреки това той не ви позволява да следите времето. За тази цел можете да използвате онлайн хронометъра, онлайн будилника и онлайн таймера.

Какво мога да правя с калкулатора на дни между датите?

Използвайки калкулатора за изчисляване на дни между датите можете да:

 • Изчислявате общия брой дни между две дати.
 • Изчислявате броя дни от рождената си дата или която и да е било важна за вас историческа дата.
 • Изчислявате броя на седмиците, месеците или годините между две дати.
 • Изваждате години, месеци, седмици или дни от дадена дата.
 • Прибавяте години, месеци, седмици или дни към определена дата.
 • Изчислявате коя дата ще бъде след определено време, например коя дата ще бъде 30 дена считано от днес, след две седмици считано от днес или след 30 години, считано от днес.

Как да използвате калкулатора за изчисляване на дни между датите

За изчисляването на седмици, месеци или години между две дати, използвайте разделите Преброяване на дни. За прибавянето или изваждането на дни, седмици, месеци или години от историческа дата, използвайте раздела Прибавяне/Изваждане.

Преброяване на дните между дати

Използването на калкулатора за изчисляване на дни между дати е лесно. За преброяване на дните между дати просто:

 1. Използвайте раздела Преброяване на дни.
 2. Изберете Начална дата (ден, месец и година). Натиснете Днес, за да изберете днешната дата.
 3. Изберете Крайна дата (ден, месец и година). Натиснете Днес, за да изберете днешната дата.
 4. Натиснете Изчисляване на продължителност, за да видите продължителността между двете зададени дати

В броя на изчислените дни, по желание, можете да включите крайната дата за изчисляване на дните между датите, което означава, че се добавя още един ден.

Прибавяне на дни

За добавяне на дни към датите, можете да:

 1. Използвате раздела Прибавяне на дни.
 2. Попълнете полетата за Години, Месеци, Седмици и Дни.
 3. Натиснете Изчисляване на нова дата.

Изваждане на дни

За изваждане на дни от дати можете да:

 1. Използвате раздела Изваждане на дни.
 2. Попълнете полетата за Години, Месеци, Седмици и Дни.
 3. Натиснете Изчисляване на нова дата,.

Защо да използвате калкулатора за изчисляване на дни между две дати?

Въпреки че можете ръчно да изчислите броя на дните между две дати, калкулаторът на дните прави това лесно и бързо. Ако ръчно изчислявате продължителността между две дати, трябва да имате предвид високосните години. Едно година се състои от 365 дни, докато високосната - от 366 дни и е на всеки четири години. Използването на калкулатора на дните ще ви спести време, тъй като не трябва да се тревожите за сложностите на Григорианския календар или да изчислявате броя дни на съответния месец (понякога дните са 28, 29, 30 или 31).

С този калкулатор на дните, можете бързо да откриете броя на дните между две дати. Можете да използвате този калкулатор за:

 • Организиране на събития или срещи.
 • Планиране на празници или ваканции.
 • Поводи за размяна на подаръци.
 • Изчисляване на рождени дни или възраст.