เครื่องนับวันคืออะไร

เครื่องคำนวณจำนวนวันของเรา จะช่วยคุณคำนวณจำนวนวันระหว่างสองวันที่

คุณสามารถใช้เครื่องคำนวณนี้ เพื่อดูว่าระหว่างวันที่สองวันนั้น ห่างกันกี่วัน สัปดาห์ เดือน และปี คุณยังสามารถใช้เครื่องคำนวณวันที่ เพื่อนับเพิ่มหรือลบจำนวนวัน สัปดาห์ เดือน หรือปีจากวันที่หนึ่ง

เช่น เพื่อตอบคำถาม "อีก 2 สัปดาห์นับจากวันนี้จะเป็นวันที่เท่าไร" หรือ "2 สัปดาห์ก่อนหน้านี้เป็นวันที่อะไร" คุณสามารถใช้เครื่องคำนวณจำนวนวัน เพื่อนับจำนวนวันเพิ่มจากวันที่หนึ่ง หรือ ลบจำนวนวันออกจากวันที่หนึ่งได้ อย่างไรก็ตาม เครื่องคำนวณวันที่จะไม่สามารถใช้ติดตามเวลาได้ คุณสามารถใช้ นาฬิกาจับเวลาออนไลน์นาฬิกาปลุกออนไลน์ และ จับเวลาถอยหลัง สำหรับงานเหล่านี้

ฉันสามารถทำอะไรกับเครื่องคำนวณปฏิทินนี้ได้บ้าง

โดยใช้เครื่องคำนวณจำนวนวันระหว่างสองวันที่ในปฏิทิน คุณสามารถ:

 • หาจำนวนวันทั้งหมด ระหว่างสองวันที่
 • คำนวณจำนวนวันที่คุณเกิดมา หรือจำนวนวันสำหรับสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญสำหรับคุณ
 • หาจำนวนสัปดาห์ เดือน หรือปี ระหว่างสองวันที่
 • ลบปี เดือน สัปดาห์ หรือวันจากวันที่กำหนด
 • เพิ่มปี เดือน สัปดาห์ หรือวันจากวันที่กำหนด
 • คำนวณว่า อีกกี่วันต่อจากวันนี้จะเป็นวันที่เท่าไร เช่น 30 วันจากวันนี้ 2 สัปดาห์จากวันนี้ หรือ 30 ปีจากวันนี้ จะเป็นวันที่เท่าไร

วิธีการใช้โปรแกรมนับวันระหว่างสองวันที่

หากต้องการคำนวณจำนวนสัปดาห์ เดือน หรือปี ระหว่างสองวันที่ ให้เลือกใช้แท็บ นับจำนวนวัน สำหรับการบวกหรือการลบวัน สัปดาห์ เดือน หรือปีจากวันที่ในอดีต ให้ใช้แท็บ เพิ่ม/ลบ

นับจำนวนวันระหว่างสองวันที่

การใช้เครื่องคำนวณวันที่นั้นง่ายมาก หากต้องการ นับจำนวนวันระหว่างสองวันที่ อย่างง่าย ๆ:

 1. ใช้แท็บ นับจำนวนวัน
 2. เลือก วันที่เริ่มต้น (วัน เดือน ปี) คลิกที่ วันนี้ เพื่อเลือกวันที่ของวันนี้
 3. เลือก วันที่สิ้นสุด (วัน เดือน ปี) คลิกที่ วันนี้ เพื่อเลือกวันที่ของวันนี้
 4. คลิก คำนวณระยะเวลา เพื่อหาระยะเวลาระหว่างสองวันที่

ในการคำนวณจำนวนวัน คุณสามารถเลือกใส่วันที่สิ้นสุด เพื่อคำนวณจำนวนวันระหว่างสองวันที่ ซึ่งหมายความว่า หนึ่งวันจะถูกเพิ่มเข้าไป

เพิ่มจำนวนวัน

หากต้องการ เพิ่มจำนวนวันจากวันที่หนึ่ง คุณสามารถ:

 1. ใช้แท็บ เพิ่มจำนวนวัน
 2. กรอกข้อมูลลงในช่อง ปีเดือนสัปดาห์ และ วัน
 3. คลิก คำนวณวันที่ใหม่

ลบจำนวนวัน

หากต้องการ ลบจำนวนวันจากวันที่หนึ่ง คุณสามารถ:

 1. ใช้แท็บ ลบจำนวนวัน
 2. กรอกข้อมูลลงในช่อง ปีเดือนสัปดาห์ และ วัน
 3. คลิก คำนวณวันที่ใหม่

ทำไมจึงต้องใช้เครื่องนับวันระหว่างสองวันที่

แม้ว่าคุณจะสามารถนับจำนวนวันระหว่างสองวันที่ด้วยตนเองได้ แต่โปรแกรมนับวันนี้จะช่วยคิดให้คุณอย่างรวดเร็วและง่ายดาย หากคุณจะคำนวณระยะเวลาระหว่างวันที่สองวันด้วยตนเอง คุณต้องคำนึงถึงปีอธิกสุรทิน หรือปีที่มี 366 วันด้วย โดยปกติ ในหนึ่งปีจะมี 365 วัน แต่ปีอธิกสุรทินจะมี 366 วัน และเกิดขึ้นทุก ๆ 4 ปี การใช้เครื่องคำนวณจำนวนวันจะช่วยประหยัดเวลา เพราะคุณไม่ต้องกังวลถึงความซับซ้อนของปฏิทินเกรโกเรียน หรือต้องกังวลว่าแต่ละเดือนจะมีจำนวนกี่วัน (ตั้งแต่ 28, 29, 30 หรือ 31 วัน)

ด้วยเครื่องมือนับจำนวนวันนี้ คุณจะสามารถค้นหาจำนวนวันระหว่างสองวันที่ได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถใช้โปรแกรมนับวันนี้ สำหรับ:

 • จัดงาน กิจกรรม หรือการประชุม
 • วางแผนวันหยุดและปิดเทอม
 • เทศกาลให้ของขวัญ
 • คำนวณวันเกิดและอายุ