Pravidlá ochrany osobných údajov vysvetľujú, ako zhromažďujeme a spracúvame vaše osobné údaje prostredníctvom webovej stránky onlinealarmkur.com (the “Site”). Dovoľujeme si vás oboznámiť, že používaním tejto Webovej lokality súhlasíte so spracovaním svojich informácií v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov.

Naše kontaktné údaje

  • Názov: OnlineAlarmKur (TÜRKPATENT: 2019/21580), registrovaná u Burak Özdemir, samostatného podnikateľa registrovaného v Turecku.
  • E-mail: burakozdemir {@} protonmail (.) ch

1. Typy zhromažďovaných osobných údajov

V súčasnosti zhromažďujeme a spracúvame iba súbory cookie, protokolové súbory, adresy IP, elektronické časové pečiatky a user-agent prehliadača.

2. Druhy súborov cookies

Súbory Cookie: Google

onlinealarmkur.com používa technológiu tretej strany s názvom Snigel.

Ak chcete získať ďalšie informácie: https://snigel.com/privacy-policy

Súbory Cookie: Google

Spoločnosť Google, ako jeden z dodávateľov tretej strany, používa súbory cookies za účelom umiestňovania relevantnej reklamy na webových stránkach. Používanie reklamných súborov cookies spoločnosti Google umožňuje jej a jej partnerom zobrazovať používateľom webových stránok reklamy, ktorých obsah je prispôsobený informáciám, získaných počas ich návštevy na tejto a ďalších webových stránkach. Používatelia môžu zrušiť prispôsobovanie reklamy na stránke: https://www.google.com/settings/ads

Pre ďalšie informácie o tom, ako spoločnosť Google používa osobné údaje používateľov webových stránok a aplikácií svojich partnerov, kliknite na nasledujúci odkaz: https://www.google.com/policies/privacy/partners

3. Spôsob zhromažďovania osobných údajov a ich účel

Pri používaní nášho webu automaticky zhromažďujeme určité dáta používateľa pomocou súborov cookie a podobných technológií. Získavame taktiež údaje od tretích strán, akými sú poskytovatelia analytických služieb, reklamné siete, poskytovatelia informácií o vyhľadávaní a poskytovatelia technológií.

Takýto spôsobom poskytnuté informácie následne používame na poskytovanie služieb.

Sme oprávnení zdieľať informácie s tretími stranami, za účelom fungovania webovej stránky a poskytovania služieb.

Základ oprávneného záujmu je právny základ spracúvania osobných údajov.

4. Spôsob uchovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje sú bezpečne uchovávané na serveroch v Holandsku a webová stránka je prevádzkovaná z Tureckej republiky.

Všetky typy zhromaždených informácií sú uchovávané na našich protokolových súboroch po dobu jedného týždňa. Následne sú tieto informácie automaticky vymazané.

5. Zabezpečenie osobných údajov

Boli zavedené bezpečnostné a organizačné opatrenia, aby sme zabránili náhodnej strate, použitiu, pozmeneniu, zverejneniu alebo prístupu k vašim osobným údajom bez povolenia.

6. Práva osôb, ktorých údaje spracúvame

Podľa zákona o ochrane údajov máte nasledovné práva:

Právo na prístup k osobným údajom - Máte právo požiadať o kópiu vašich osobných údajov.

Právo na opravu nesprávnych údajov – Máte právo požiadať nás, aby sme upravili osobné údaje, ktoré považujete za nepresné. Máte taktiež právo požiadať nás o doplnenie informácií, ktoré považujete za neúplné.

Právo na výmaz – Za určitých okolností máte právo požiadať nás o vymazanie vašich osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracúvania – Za určitých okolností máte právo požiadať nás, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov.

Právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov – Za určitých okolností máte právo namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov.

Právo na prenosnosť osobných údajov – Za určitých okolností máte právo požiadať nás, aby sme transferovali osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, vám alebo inej organizácii.

Za výkon svojich práv neplatíte žiadne poplatky. Ak nám pošlete žiadosť, musíme Vám odpovedať najneskôr do jedného mesiaca od jej prijatia.

V prípade, že nám chcete zaslať takúto žiadosť, kontaktujte nás, prosím, prostredníctvom burakozdemir {@} protonmail (.) ch

7. Preklad zásad ochrany osobných údajov

Pokiaľ nie je uvedené inak, rozhodujúcim jazykom pre Zásady ochrany osobných údajov a všetky oznámenia a dokumenty týkajúce sa týchto zásad je anglický jazyk.

Ak sú vyhotovené preklady Zásad ochrany osobných údajov referenčné účely, platnou verziou je len anglický originál. Tieto preklady nie sú platné.

8. Ako predložiť sťažnosť

Ak máte akékoľvek obavy týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov, môžete nám podať sťažnosť na adrese burakozdemir {@} protonmail (.) ch.

V prípade, že nie ste spokojní s tým, ako boli vaše údaje použité, môžete sa obrátiť na Národný úrad na ochranu osobných údajov.