nedeľa 7. apríl 2024
0:00:00

Čo je to Čas online?

Keď chcete vedieť, „Koľko je hodín?", môžete použiť online hodiny na zobrazenie aktuálneho času v hodinách, minútach a sekundách.

Ak chcete zobraziť čas v rôznych krajinách a časových pásmach po celom svete, pozrite si aj Svetové hodiny.

Ako môžem používať Čas online?

Čas online vám neumožňuje sledovať plynúci čas. Na tieto úlohy môžete použiť Stopky online, Časovač online alebo Budík online. Všetko, čo treba spraviť urobiť, je zobraziť hodiny s dátumom.

Tu je návod, ako používať Čas online na rôzne úlohy:

  • Ak chcete zobraziť aktuálny čas digitálne, klepnite na položku Digitálne hodiny.
  • Ak chcete vedieť „Koľko je hodín?" v analógovom režime, klepnite na Analógové hodiny.
  • Ak chcete nastaviť internetové hodiny na celú obrazovku, klepnite na symbol celej obrazovky (šípky smerom von) v pravom hornom rohu.

Ako môžem zmeniť časové pásmo?

Navštívte stránku so Svetové hodiny. Následne klepnite na jedno z miest zo zoznamu Svetových hodín a zmeňte časové pásmo. Podľa zvoleného pásma sa internetové hodiny aktualizujú na nový čas. Ak chcete časové pásmo obnoviť, klepnite na vybrané mesto pod hodinami.

Ako Čas online funguje?

Naše hodiny sú inteligentné a používajú informácie z vášho počítača alebo telefónu pre zobrazenie aktuálneho času vo vašej polohe. Ak je váš počítač alebo telefón manuálne nastavený na nesprávny čas (a nie počítačom generovaný čas), online hodiny budú rovnako zobrazovať nesprávny čas. Môžete to napraviť tak, že sa uistíte, že je vaše zariadenie nastavené na správne časové pásmo a/alebo má správny čas.

Prečo používať Čas online?

Tieto hodiny môžete použiť na všetky druhy aktivít vrátane:

  • Zobrazenie aktuálneho času v hodinách, minútach a sekundách.
  • Zobrazenie online hodín na celej obrazovke na skúške, v rámci triednej aktivity, pri hernom večeri alebo počas práce/študovania a sledovanie času.
  • Zobrazenie analógových alebo digitálnych internetových hodín na obrazovke.

Používanie týchto hodín na celú obrazovku vám môže pomôcť, ak pracujete v triede a chcete študentom ukázať čas v sekundách, v práci, ak vediete skupinové cvičenie na meetingu, alebo doma, ak cvičíte. S ich pomocou môžete ušetriť čas a mať vizuálnu pomôcku s aktuálnym časom, ktorá vám pomôže sledovať, koľko času vám zostáva.