Nastaviť časovač

Zvuk budíka

Názov časovača

Ako môžete na počítači nastaviť časovač?

Užívatelia systému Windows 11 môžu používať predvolenú aplikáciu Hodiny, ktorá obsahuje aj budík a stopky. Užívatelia počítačov Mac by si mali nainštalovať aplikáciu Časovač z obchodu App Store. Užívatelia, ktorí si nechcú inštalovať aplikáciu Časovač, môžu použiť Online časovač.

Čo je Online časovač?

Online časovač je ľahko použiteľný počítačový časovač s budíkom pre tých, ktorí si chcú nastaviť hodinový, minútový a sekundový časovač online.

Ako nastavíte Online časovač?

  1. Nastavte časový interval online odpočítavania času
  2. Zvoľte zvuk budíka
  3. Kliknite na tlačidlo „Spustiť časovač“

Ako funguje Online časovač?

Akonáhle je časovač nastavený, Online časovač začne odpočítavať od zvoleného času, a potom ako uplynie nastavený čas, spustí sa budík.

Kde môžete použiť Online časovač?

Pokiaľ máte pri sebe počítač s pripojením na internet, môžete použiť Online časovač na akúkoľvek úlohu. Online časovač môžete napríklad použiť pri príprave a varení jedla, pri štúdiu alebo ho môžete použiť v učebni.

Bude Online časovač fungovať, keď zavriem danú kartu internetového prehliadača?

Nie, Online časovač nebude fungovať, ak zavriete danú kartu internetového prehliadača. Avšak, po spustení časovača môžete prechádzať po iných kartách internetového prehliadača.

Funguje Online časovač v režime spánku?

Nie, Online časovač alebo akýkoľvek iný internetový časovač nefunguje, ak je počítač v režime spánku.