streda 12. jún 2024
0:00:00

Nastavte čas budíka

Zvuk budíka

Názov budíka

Ako môžem nastaviť budík na počítači?

Najjednoduchší, najrýchlejší a najpohodlnejší spôsob, ako nastaviť budík na akomkoľvek počítači, je použiť náš bezplatný Budík online. Všetko, čo potrebujete na používanie tohto budíka, je internetové pripojenie. Nie je potrebné sťahovať žiadnu aplikáciu.

Ak chcete na nastavenie budíka použiť natívny budík vášho počítača, môžete tak samozrejme urobiť tiež.

  • Na počítači so systémom Windows 11 môžete nastaviť budíky pomocou aplikácie Hodiny. Túto aplikáciu môžete použiť aj na nastavenie časovača alebo spustenie stopiek.
  • Na Macbooku môžete použiť aplikáciu Kalendár. Pre pokročilejšie riešenie si musíte pre nastavenie budíkov stiahnuť aplikáciu Budík.
  • Na Ubuntu nie je funkcia budíka štandardne dostupná. Musíte si stiahnuť aplikáciu s funkciou budíka.

Ako môžem nastaviť budík na telefóne?

Môžete použiť predvolenú aplikáciu budíka na mobilných telefónoch alebo si stiahnuť bezplatnú aplikáciu z App Store alebo Google Play Store. Na iPhone klepnite na budík v spodnej časti aplikácie Hodiny a budík si nastavte. Nastavte čas, deň a frekvenciu opakovania budíka.

Na zariadeniach so systémom Android klepnutím na ikonu hodín na domovskej obrazovke získate prístup k možnostiam budíka. Nastavte čas a upravte nastavenia, ako napríklad možnosť odloženia budíka. Nakoniec pomenujte budíky klepnutím na Pridať štítok.

Čo je to Budík online?

Budík online je digitálny budík, ktorý môžete bezplatne používať cez váš internetový prehliadač na akomkoľvek počítači alebo mobilnom zariadení. Budík môžete použiť na ranné zobudenie a pomôže vám tiež pri každodenných rutinných aktivitách, ako je učenie sa, cvičenie, varenie alebo dokončovanie pravidelných lekcií.

Ako funguje Budík online?

Budík online funguje jednoducho prostredníctvom internetového pripojenia. Je úplne zadarmo a na používanie internetového budíka si nemusíte sťahovať žiadne aplikácie ani softvér. Po nastavení budíka na zvolený čas webová stránka spustí budík s hlasitosťou nastavenou na vašom počítači. Uistite sa, že máte zvýšenú hlasitosť, aby ste počuli budík.

Ako môžem nastaviť budík online?

Používanie budíka je jednoduché. Všetko, čo musíte urobiť, je:

  • Vybrať si konkrétny čas, kedy sa má budík spustiť v časti Minúty a Hodiny, alebo použiť predvolený čas budíka. Pred nastavením času budíka nezabudnite skontrolovať aktuálny čas.
  • Vybrať si Zvuk budíka zo zoznamu kliknutím na šípku a následným kliknutím na preferovaný zvuk budíka. (voliteľné)
  • Vybrať svojmu budíku názov v sekcii Názov budíka. Toto bude správa alebo pripomienka vášho budíka, ktorá sa zobrazí na obrazovke, keď spustíte odpočítavanie (voliteľné)
  • Kliknutím na položku Nastaviť budík nastavíte budík.

Po nastavení sa na obrazovke zobrazí živé odpočítavanie. Budík môžete predčasne ukončiť kliknutím na tlačidlo Zastaviť. Keď odpočítavanie dosiahne nulu, budík sa zapne. Budík môžete tiež odložiť o 10 minút kliknutím na tlačidlo Odložiť.

Nakoniec si tiež môžete zobraziť budíky, ktoré ste predtým nastavili v časti Údaje budíka. Kliknutím na položku Exportovať do CSV stiahnete údaje a kliknutím na položku Vymazať údaje informácie resetujete alebo vymažete. Ak chcete nastaviť viacero budíkov, otvorte ďalšiu kartu a zopakujte kroky opísané vyššie.

Budík si taktiež pamätá vaše posledné nastavenia, ako napríklad zadaný čas alebo štítok budíka. Tieto predvolené nastavenia môžete použiť, alebo ich zmeniť.

Môžem použiť akýkoľvek zvuk budíka?

Nie, budík online má len obmedzený výber predvolených zvukov. Môžete si vybrať z niekoľkých typov hlasných budíkov, ako napríklad bzučiak, zvon alebo biely šum. Odkazy na YouTube Music alebo Spotify bohužiaľ nie je možné použiť pre nastavenie zvuku budíka.

Je tento budík hlasný?

Áno, Budík online je hlasný a budete ho počuť zreteľne, aj v prípade, že je hlasitosť počítača nastavená na nízku úroveň. Stránka používa na spustenie budíka nastavenú hlasitosť vášho počítača, takže môžete zvýšiť alebo znížiť jeho hlasitosť pomocou funkcií nastavenia hlasitosti zvuku vášho počítača.

Bude Budík online fungovať, ak zatvorím kartu?

Nie, budík počítača nebude fungovať, ak zatvoríte kartu prehliadača. Karta však nemusí byť aktívna, aby nastavený budík zaznel. Môžete prepínať medzi kartami alebo použiť inú počítačovú aplikáciu a budík bude stále fungovať.

Funguje Budík online, keď je počítač v režime spánku?

Nie, budík na počítači nebude fungovať, ak je vaše zariadenie v režime spánku. Ak je však vaša obrazovka vypnutá, t.j. obrazovka je tmavá, budík online bude na väčšine zariadení stále funkčný. Ak si nie ste istí, či váš operačný systém prehrá budík s vypnutým displejom, nechajte ho preventívne zapnutý alebo pred použitím budíka na ranné budenie vykonajte rýchly test budíka.

Funguje Budík online, keď je počítač vypnutý?

Nie, podobne ako všetky ostatné online budíky alebo akýkoľvek iný webový nástroj určený pre počítače, ani Budík online nebude fungovať, ak je váš počítač vypnutý.