นโยบายความเป็นส่วนตัวจะแจ้งคุณทราบถึงวิธีที่เราจัดการข้อมูลเกี่ยวกับคุณบนเว็บไซต์ onlinealarmkur.com (เว็บไซต์) คุณจะต้องเข้าใจว่าการเข้ามาใช้เว็บไซต์ของเราจะต้องดำเนินการตามนโยบายความเป็นส่วนตัว

รายละเอียดในการติดต่อ

  • ชื่อ: OnlineAlarmKur (TÜRKPATENT: 2019/21580), จดทะเบียนโดย Burak Özdemir ผู้ประกอบการรายบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศตุรกี
  • อีเมล: burakozdemir {@} protonmail (.) ch

1. ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวม

เรารวบรวมข้อมูลเฉพาะคุกกี้ ไฟลล์บันทึก ที่อยู่ IP Adress เวลาในการเข้าหน้าเว็บ และตัวแทนผู้ใช้งาน

2. ชนิดของคุกกี้

Snigel คุกกี้

onlinealarmkur.com ใช้เทคโนโลยีของบุคคลที่สามที่เรียกว่า Snigel

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: https://snigel.com/privacy-policy

กูเกิลคุกกี้

กูเกิลเป็นผู้ให้บริการบุคคลที่สามจะใช้คุกกี้เพื่อโฆษณาบนเว็บไซต์ การใช้คุกกี้โฆษณาของกูเกิลช่วยให้กูเกิลและพาร์ทเนอร์สามารถแสดงโฆษณาต่อผู้ใช้เว็บตามการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้และเว็บไซต์อื่นๆ บนอินเทอร์เน็ต หากไม่ต้องการเห็นโฆษณา สามารถเข้าไปตั้งค่าได้ที่ https://www.google.com/settings/ads

วิธีรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ Google ใช้ข้อมูลเมื่อคุณใช้เว็บไซต์หรือแอปของพันธมิตร https://www.google.com/policies/privacy/partners

3. เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร และเหตุใดเราถึงมีข้อมูลดังกล่าว

เรารวบรวมข้อมูลบางอย่างจากคุณอัตโนมัติเมื่อคุณเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเรา โดยที่เราจะใช้คุกกี้ และเทคโนโลยี ซึ่งได้รับข้อมูลจากบุคคลที่ 3 เช่น ผู้วิเคราะห์ เครือข่ายโฆษณา และผู้ให้บริการการค้นหาข้อมูล และผู้ให้บริการทางเทคโนโลยี

เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อให้บริการ

เราอาจจะแชร์ข้อมูลให้กับบุคคลที่ 3 เพื่อดูแลเว็บไซต์และให้บริการ

พื้นฐานทางกฎหมายที่เราใช้จัดการข้อมูลเป็นผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา

4. เราจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวอย่างไร

ข้อมูลของคุณปลอดภัยและถูกจัดเก็บไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ในสหรัฐฯ และเว็บไซต์นี้ดำเนินการจากตุรกี

เราเก็บข้อมูลทุกประเภทที่ได้ถูกรวบรวมผ่านการบันทึกของเรา และข้อมูลจะถูกลบอัตโนมัติใน 1 สัปดาห์

5. ความปลอดภัย

เราได้วางมาตรการการรักษาความปลอดภัย และขององค์กร เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลสูญหาย หรือสำหรับใช้เปลี่ยนแปลง เปิดเผย หรือเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต

6. สิทธิ์ในการปกป้องข้อมูลของคุณ

ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูล คุณมีสิทธิ์ดังนี้:

สิทธิ์ที่จะเข้าถึงข้อมูลของคุณ - คุณมีสิทธิ์ในการขอสำเนาข้อมูลส่วนตัวของคุณได้

สิทธิ์ในการแก้ไข - คุณมีสิทธิ์ขอให้เราแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่คุณคิดว่าไม่ถูกต้อง หรือมีสิทธิ์ในการกรอกข้อมูลที่คุณคิดว่าไม่สมบูรณ์ทั้งหมด

สิทธิ์ในการลบข้อมูล - คุณมีสิทธิ์ขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

สิทธิ์ในการจำกัดการประมวลผล - คุณมีสิทธิ์ขอให้เราจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

สิทธิ์ในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลของคุณ - คุณมีสิทธิ์คัดค้านในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

สิทธิ์ในการเคลื่อนย้ายข้อมูลของคุณ - คุณมีสิทธิ์ขอให้เราถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่มอบให้เราไปยังองค์กรอื่นๆ

คุณไม่จำเป็นต้องชำระค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิ์ของคุณ หากคุณส่งคำขอ เราจะขอเวลา 1 เดือนในการรวบรวมให้กับคุณ

โปรดติดต่อ burakozdemir {@} protonmail (.) ch หากคุณต้องการส่งคำขอร้องใช้สิทธิ์ดังกล่าว

7. คำแปลของนโยบายความเป็นส่วนตัว

ภาษาที่ใช้สำหรับนโยบายความเป็นส่วนตัว การสื่อสาร และเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัว เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น จะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ การแปลในที่นี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการอ้างอิง เฉพาะฉบับภาษาอังกฤษเท่านั้น การแปลดังกล่าวจะไม่มีผล

8. การร้องเรียน

หากคุณมีข้อกังวลเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล คุณสามารถส่งร้องเรียนเรามาได้ที่ burakozdemir {@} protonmail (.) ch

คุณสามารถร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่คุ้มครองข้อมูลของคุณ หากคุณไม่พอใจในวิธีที่เราใช้ข้อมูลของคุณ