การใช้งานต่อไปนี้ เรียกว่า (เงื่อนไข) ควบคุมการใช้งานบนเว็บไซต์ onlinealarmkur.com (เว็บไซต์) โปรดอ่านข้อมูลดังต่อไปนี้อย่างละเอียดเพื่อเข้าใจแนวทางการปฏิบัติของเราเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ ซึ่งเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดได้ทุกเมื่อ เราจะแจ้งให้คุณทราบหากมีการเปลี่ยนแปลง โดยใช้วิธีการการสื่อสารที่มีอยู่ เราแนะนำให้คุณตรวจสอบเว็บไซต์บ่อยๆ เพื่อดูเงื่อนไขปัจจุบันและก่อนหน้า

1. นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรามีอีกหน้าแยกต่างหาก นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราจะอธิบายถึงวิธีที่เราจะประมวลผลและจัดการข้อมูลเกี่ยวกับคุณ คุณจะรับทราบว่าการประมวลผลนี้จะต้องดำเนินการตามนโยบายความเป็นส่วนตัว

2. บริการ

เว็บไซต์นี้อนุญาตให้คุณใช้บริการ ตั้งนาฬิกาปลุก, จับเวลา, เริ่มนาฬิกาจับเวลา, ตั้งเวลานับถอยหลัง, คำนวณจำนวนวันระหว่างสองวันที่, ดูเวลาว่าตอนนี้กี่โมง, ดูเวลาปัจจุบันทั่วโลก ("บริการ")

เว็บไซต์นี้จะให้บริการในการสร้างตัวอักษรแบบพิเศษ พร้อมฟอนต์ที่มีสไตล์ ซึ่งจะแปลงข้อความธรรมดาให้มีความแฟนซีมากยิ่งขึ้น คุณจะสามารถคัดลอกและนำไปใช้ได้ทุกที่ที่คุณต้องการ

3. บริการของบุคคลที่สาม

เว็บไซต์นี้อาจจะมีลิงก์ไปยังแอปพลิเคชันหรือแพลทฟอร์มอื่นๆ ซึ่งต่อไปนี้ เรียกว่า (เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง)

เราไม่ได้ดูแลในส่วนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง และจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่เกิดขึ้นของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง เราจัดเตรียมลิงก์เหล่านี้เพื่อให้คุณได้ใช้งานบริการบนเว็บไซต์ของเรา

4. การใช้งานในส่วนต้องห้ามและทรัพย์สินทางปัญญา

เราให้สิทธิ์ใช้งานที่ไม่สามารถโอนได้ ไม่ผูกขาด สามารถเพิกถอนได้ เพื่อเข้าถึงและใช้งานในเว็บไซต์จากอุปกรณ์ตามข้อกำหนด

คุณจะต้องไม่ใช้เว็บไซต์ในทางวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือต้องห้าม ไม่งั้นทางเราอาจจะปิดการใช้งานของคุณ หากคุณสร้างความเสียหายหรือรบกวนเว็บไซต์

เนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฎบนเว็บไซต์ รวมถึงข้อความ โค้ด กราฟิก โลโก้ เสียง รูปภาพ ให้เรียกว่า (เนื่อหา) ซึ่งเนื้อหาเป็นทรัพย์สินของเราหรือของผู้ที่ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา คุณยอมรับที่จะใช้ลิขสิทธิ์และประกาศหรือข้อจำกัดที่เป็นกรรมสิทธิ์อื่นๆ ที่มีผู้ในเนื้อหา และคุณไม่ได้รับอนุญาตในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหา

คุณไม่สามารถเผยแพร่ แก้ไข ในการถ่ายโอนหรือการสร้างการขายในงานลอกเลียนแบบหรือใช้เนื้อหาใดๆ ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ จะไม่ให้สิทธิ์แก่คุณในการใช้เนื้อหาที่ผิดกฎหมาย ไม่ได้รับอนุญาต และคุณจะไม่เปลี่ยนสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของในเนื้อหา คุณจะต้องใช้เนื้อหาเพื่องานส่วนตัว และไม่ใช้เพื่อการค้า เราไม่ให้การอนุญาตในทรัพย์สินทางปัญญาของเรา เว้นแต่คุณจะได้รับอนุญาต

5. เนื้อหาของเรา

จะไม่มีการชดเชยใดๆ เกี่ยวกับการใช้เนื่อหา เราไม่มีภาระผูกผันในการเผยแพร่ข้อมูลที่คุณอาจจะส่งให้เราหรือลบเนื้อหาของคุณได้ทุกเมื่อ

โดยการโพสต์ อัปโหลด ป้อนข้อมูล จัดหาหรือส่งเนื้อหาของคุณ คุณรับรองและรับประกันว่าคุณเป็นเจ้าของสิทธิ์ของเนื้อหาทั้งหมด

6. การปฏิเสธความรับผิดชอบบางประการ

ข้อมูลที่มีอยู่บนเว็บไซต์อาจจะมีข้อผิดพลาดจากการพิมพ์หรือมีความไม่ถูกต้อง เราจะไม่รับผิดชอบต่อความไม่ถูกต้องและผิดพลาดเหล่านี้

เราไม่รับรองความพร้อมใช้งาน ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความน่าเชื่อถือ และไทม์ไลน์ของเนื้อหาที่มีอยู่และบริการของเว็บไซต์ ขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตให้ใช้ข้อกฎหมายบังคับเนื้อหาและบริการทั้งหมดมีให้ตาม “เท่าที่มีอยู่” เราขอปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมดเกี่ยวกับเนื้อหาและบริการนี้ รวมถึงการรับประกันและข้อกำหนดของความสามารถในการซื้อขาย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์บางอย่าง

ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายบังคับใช้ ไม่ว่ากรณีใดๆ เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรง ทางอ้อม โดยบังเอิญ ผลลัพท์ พิเศษ รวมถึงค่าเสียหายเชิงลงโทษ แต่ไม่จำกัดความเสียหายสำหรับการสูญเสียความเพลิดเพลิน ข้อมูล หรือผลกำไร ในการเชื่อมต่อกับความเพลิดเพลินหรือการดำเนินการของเว็บไซต์ในบริบทของการไม่สามารถสอบสนองต่อการใช้งาน หรือความล่าช้าในการใช้เว็บไซต์ หรือบริการ หรือเนื้อหาใดๆ ของเว็บไซต์ หรือเกิดขึ้นจากความเพลิดเพลินของการใช้งานเว็บไซต์ ขึ้นอยู่กับความรับผิดตามสัญญาและไม่ใช่สัญญาหรือเหตุผลอื่น

หากการยกเว้น หรือ การจำกัดความรับผิดชอบสำหรับความเสียหาย ไม่ว่าจะเป็นผลสืบเนื่องหรือโดยบังเอิญที่ถูกห้ามในกรณีใดกรณีหนึ่ง การยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดชอบจะไม่มีผลกับคุณ

7. การชดเชยค่าเสียหาย

คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหาย แก้ต่าง และไม่ให้เป็นอันตรายต่อเรา ผู้จัดการ กรรมการ พนักงาน ตัวแทน และบุคคลภายนอก สำหรับค่าใช้จ่าย ความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย (รวมถึงค่าทนายความ) ความรับผิดเกี่ยวกับหรือเกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์หรือความสามารถของคุณ เพลิดเพลินกับเว็บไซต์หรือบริการของเว็บไซต์ และบริการและผลิตภัณฑ์ของเรา การละเมิดข้อกำหนดหรือการละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่ 3 หรือการละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้ของคุณ เรามีสิทธิ์ที่จะรับการป้องกันเฉพาะตัว และคุณจะต้องร่วมมือกับเราในการยืนยันการป้องกันใดๆ ที่มีอยู่

8. การยุติและข้อจำกัดการเข้าถึง

เราอาจยุติการเข้าถึงเว็บไซต์และบริการที่เกี่ยวข้องหรือส่วนใดส่วนหนึ่งเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

9. เงื่อนไขอื่นๆ

ข้อกำหนดนี้อยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของสาธารณรัฐตุรกี ยกเว้นกฎการขัดกันของกฎหมาย

ภาษาที่ใช้บังคับของข้อกำหนดและการสื่อสารและเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดนี้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ต้องเป็นภาษาอังกฤษ หากการแปลในที่นี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการอ้างอิง เฉพาะต้นฉบับภาษาอังกฤษเท่านั้นที่จะมีผลตามสัญญา และการแปลดังกล่าวจะไม่มีผลใดๆ

ไม่มีการร่วมทุน ห้างหุ้นส่วน การจ้างงาน หรือเอเจนซี่ จะมีความหมายโดยนัยระหว่างคุณและเราอันเป็นผลมาจากข้อกำหนดหรือการใช้งานเว็บไซต์

ไม่มีข้อความใดๆ ในเงื่อนไขการใช้งาน ที่จะเป็นการดูหมิ่นสิทธิ์ของเราในการปฏิบัติตามคำขอหรือข้อกำหนดของรัฐบาล ศาล ตำรวจ และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการใช้งานของคุณบนเว็บไซต์

หากส่วนใดส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการใช้งานถูกกำหนดให้เป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ คำสั่งที่เป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้จะถือว่าแทนที่ด้วยประโยคที่ถูกต้องและบังคับใช้ได้จะคล้ายกับเวอร์ชันดั้งเดิมของเงื่อนไขการใช้งานและส่วนอื่น ๆ ของ ข้อกำหนดจะมีผลบังคับใช้กับคุณและเรา

เงื่อนไขการใช้งานนี้เป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและเราเกี่ยวกับการใช้งานของเว็บไซต์และข้อกำหนดนี้ใช้แทนการสื่อสารและข้อเสนอก่อนหน้าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางวาจา หรือลายลักษณ์อักษร ระหว่างคุณกับเรา

เราและบริษัทในเครือของเราจะไม่รับผิดชอบต่อความล้มเหลวหรือความล่าช้าในการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ซึ่งความล้มเหลวหรือความล่าช้าเป็นผลมาจากสาเหตุใดๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่เหมาะสมของเรา รวมถึงความล้มเหลวทางเทคนิค ภัยธรรมชาติ การอุดตัน การห้ามส่งสินค้า การจลาจล การกระทำ กฎระเบียบ กฎหมาย หรือคำสั่งของรัฐบาล การก่อการร้าย สงคราม หรือกองกำลังอื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา

ในกรณีที่มีข้อโต้แย้ง ร้องเรียน การเรียกร้อง ข้อพิพาท หรือสาเหตุของการดำเนินการระหว่างเราและคุณที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์หรือปัญหาที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ หรือข้อกำหนด คุณและเราตกลงที่จะพยายามแก้ไขข้อโต้แย้ง ความต้องการ การเรียกร้อง ข้อพิพาท หรือ สาเหตุของการดำเนินการโดยการเจรจาโดยสุจริตและในกรณีที่การเจรจาดังกล่าวล้มเหลวเฉพาะผ่านศาลของประเทศที่ บริษัท ของเราจัดตั้งขึ้น

10. การร้องเรียน

เรามุ่งมั่นที่จะรับฟังทุกข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้งาน หากคุณต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับเงื่อนไขข้อกำหนดการใช้งานหรือแนวทางปฏิบัติของเราเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดเราที่ burakozdemir {@} protonmail (.) ch

เราจะรีบตอบกลับข้อร้องเรียนของคุณให้เร็วที่สุดภายใน 30 วัน เราหวังว่าเราจะแก้ไขข้อร้องเรียนใดๆ ที่ได้แจ้งให้เราทราบ อย่างไรก็ตาม หากคุณรู้สึกว่าการร้องเรียนของคุณยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม คุณสงวนสิทธิ์ในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่คุ้มครองท้องถิ่น

ข้อมูลการติดต่อ

เรายินดีรับฟังความคิดเห็นหรือคำถามของคุณเกี่ยวกับข้อกำหนด ซึ่งคุณสามารถติดต่อเราได้ที่ burakozdemir {@} protonmail (.) ch