วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน BBBB
0:00:00

นาฬิกาออนไลน์คืออะไร

เมื่อต้องการทราบว่า "ตอนนี้กี่โมง" คุณสามารถใช้นาฬิกาออนไลน์ เพื่อดูเวลาปัจจุบันในหน่วย ชั่วโมง นาที และวินาที

หากต้องการดูเวลาของประเทศและเขตเวลาต่าง ๆ ทั่วโลก ให้ทำเครื่องหมายที่ นาฬิกาโลก

ฉันจะใช้นาฬิกาออนไลน์ได้อย่างไร

นาฬิกาออนไลน์ไม่อนุญาตให้คุณติดตามเวลาที่ผ่านไปแล้ว คุณสามารถใช้ นาฬิกาจับเวลาออนไลน์นาฬิกาจับเวลาถอยหลังออนไลน์ หรือ นาฬิกาปลุกออนไลน์ สำหรับงานเหล่านี้ สิ่งที่คุณต้องทำก็คือ ดูนาฬิกาที่มีวันที่แสดง

วิธีใช้นาฬิกาออนไลน์สำหรับงานต่าง ๆ มีดังนี้

  • หากต้องการดูเวลาปัจจุบันแบบดิจิทัล ให้คลิก นาฬิกาดิจิทัล
  • หากต้องการทราบว่า "ตอนนี้กี่โมง" ในแบบอนาล็อก ให้แตะ นาฬิกาอนาล็อก
  • หากต้องการทำให้นาฬิกาบนอินเทอร์เน็ตแสดงแบบเต็มหน้าจอ ให้แตะสัญลักษณ์ เต็มหน้าจอ (ลูกศรหันออก) ที่มุมขวาบน

ฉันจะเปลี่ยนเขตเวลา (Time Zone) ได้อย่างไร

โปรดดูรายละเอียดที่หน้า นาฬิกาโลก จากนั้น คลิกที่เมืองที่ต้องการทราบเวลาจากนาฬิกาโลก เพื่อเปลี่ยนเขตเวลา (Time Zone) ของนาฬิกา นาฬิกาอินเทอร์เน็ตจะอัปเดตตามเวลาใหม่ หากต้องการรีเซ็ต ให้คลิก เมืองที่เลือกใต้นาฬิกา

นาฬิกาออนไลน์ทำงานอย่างไร

นาฬิกาแบบออนไลน์ของเราเฉลียวฉลาด โดยจะใช้ข้อมูลจากคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ของคุณเพื่อแสดงเวลาปัจจุบัน สำหรับตำแหน่งที่คุณอยู่ หากคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ของคุณตั้งค่าตามเวลาที่ไม่ถูกต้องด้วยตนเอง (แทนที่จะเป็นเวลาที่คอมพิวเตอร์สร้างขึ้น) นาฬิกาออนไลน์จะแสดงเวลาที่ไม่ถูกต้องด้วย คุณสามารถแก้ไขได้ โดยการตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเป็นเขตเวลาที่ถูกต้อง และ/หรือ มีเวลาที่ถูกต้อง

ทำไมจึงต้องใช้นาฬิกาออนไลน์

คุณสามารถใช้นาฬิกาบอกเวลานี้สำหรับกิจกรรมทุกประเภท ได้แก่

  • ดูเวลาปัจจุบันในหน่วยชั่วโมง นาที และวินาที
  • แสดงนาฬิกาออนไลน์แบบเต็มหน้าจอเพื่อติดตามเวลา สำหรับการสอบ กิจกรรมในห้องเรียน เกมในงานปาร์ตี้ หรือขณะทำงาน/เรียน
  • แสดงนาฬิกาอินเทอร์เน็ตอนาล็อก หรือ นาฬิกาอินเทอร์เน็ตดิจิทัล บนหน้าจอ

การใช้นาฬิกาแบบเต็มหน้าจอนี้สามารถช่วยคุณได้ หากคุณต้องการแสดงให้นักเรียนในห้องเรียนเห็นเวลาในหน่วยวินาที หรือเมื่อคุณกำลังทำกิจกรรมเป็นกลุ่มระหว่างการประชุมในที่ทำงาน หรือเมื่อคุณออกกำลังกายที่บ้าน คุณสามารถประหยัดเวลา ด้วยการแสดงเวลาปัจจุบันเป็นรูปภาพ เพื่อช่วยติดตามเวลาที่เหลืออยู่