ตั้งตัวจับเวลา

เสียงปลุก

ชื่อตัวจับเวลา

คุณสามารถตั้งค่าตัวจับเวลาในคอมพิวเตอร์ของคุณได้อย่างไร?

ผู้ใช้ Windows 11 สามารถใช้แอปพลิเคชันนาฬิกา ซึ่งมาพร้อมกับนาฬิกาปลุกและนาฬิกาจับเวลา ผู้ใช้ Mac ควรติดตั้งแอปตัวจับเวลาจาก App Store ผู้ใช้ที่ไม่ต้องการติดตั้งโปรแกรมตัวจับเวลาสามารถใช้ตัวจับเวลาออนไลน์ได้

ตัวจับเวลาออนไลน์คืออะไร?

ตัวจับเวลาออนไลน์เป็นตัวจับเวลาในคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานง่าย ซึ่งมาพร้อมกับนาฬิกาปลุกสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะตั้งค่าตัวจับเวลาออนไลน์ในหน่วยชั่วโมง นาที และวินาที

คุณจะตั้งค่าตัวจับเวลาออนไลน์ได้อย่างไร?

  1. ตั้งระยะเวลาสำหรับตัวจับเวลานับถอยหลัง
  2. เลือกเสียงนาฬิกาปลุกของคุณ
  3. คลิก "เริ่มตัวจับเวลา"

ตัวจับเวลาออนไลน์ทำงานอย่างไร?

เมื่อมีการตั้งค่าตัวจับเวลา ตัวจับเวลาออนไลน์จะนับถอยหลังจากเวลาที่กำหนด และนาฬิกาปลุกจะส่งเสียงเมื่อหมดเวลาที่ตั้งค่าไว้

คุณสามารถใช้ตัวจับเวลาออนไลน์ได้ที่ไหน?

ตราบใดที่คุณมีคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตอยู่ข้าง ๆ คุณก็สามารถใช้ตัวจับเวลาออนไลน์ได้สำหรับทุกงาน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ตัวจับเวลาออนไลน์พร้อมเสียงปลุกได้เมื่อจัดเตรียมและปรุงอาหาร อ่านหนังสือ หรือในห้องเรียน

ตัวจับเวลาออนไลน์จะทำงานหรือไม่หากฉันปิดแท็บนี้?

ตัวจับเวลาออนไลน์จะไม่ทำงานหากคุณปิดแท็บนี้ แต่คุณสามารถเรียกดูแท็บอื่น ๆ ได้หลังจากที่เริ่มตัวจับเวลา

ตัวจับเวลาออนไลน์จะทำงานหรือไม่ในโหมด Sleep ⏾?

ตัวจับเวลาออนไลน์หรือตัวจับเวลาในอินเทอร์เน็ตอื่น ๆ จะไม่ทำงานหากคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่ในโหมด Sleep