תנאי השימוש (להלן "התנאים") מסדירים את השימוש שלך באתר onlinealarmkur.com (להלן ה"אתר"). נא לקרוא בעיון את המידע הבא על מנת להבין את נוהל הנושא תנאי השימוש שלך באתר. אנו עשויים לשנות את התנאים בכל עת. אנו עשויים להודיע על השינויים בתנאי השימוש באמצעות אמצעי תקשורת זמינים. אנו ממליצים לבדוק את האתר לעיתים קרובות על מנת להישאר מעודכן בעדכוני הגרסה.

1. מדיניות הפרטיות

מדיניות הפרטיות זמינה בעמוד נפרד. מדיניות הפרטיות מסבירה כיצד אנו מעבדים את המידע שלך. באמצעות שימוש באתר אתה מאשר שעיבוד המידע שלך באתר יבוצע בהתאם לתנאי מדיניות הפרטיות.

2. שירותים

האתר מאפשר להגדיר שעון מעורר, להגדיר טיימר, להפעיל סטופר, ליצור שעון ספירה לאחור, לחשב ימים בין שני תאריכים, לברר מה השעה, לצפות בשעה המקומית ברחבי העולם (להלן "השירותים").

אין להשתמש בשירותים למטרות בלתי חוקיות.

3. שירותים צד שלישי

האתר עשוי לכלול קישורים לאתרים, אפליקציות, ופלטפורמות נוספים (להלן "אתרים מקושרים")

אנו לא שולטים באתרים המקושרים ולכן גם לא אחראים לביצועם. אנו מספקים קישורים אלה לצורך אספקת הפונקציונליות או השירותים באתר.

4. שימושים אסורים וקניין רוחני

אנו מעניקים לך רישיון לגשת לאתר ולהשתמש בו ממכשיר אחד בהתאם לתנאים. הרישיון אינו ניתן להעברה, לא בלעדי, וניתן לביטול.

אסור להשתמש באתר למטרות בלתי חוקיות או אסורות. חל איסור לבצע שימוש באתר באופן מזיק, אשר עלול להשבית אותו /לפגוע או להפריע.

כלל התכנים המופיעים באתר כוללים טקסט, קוד, גרפיקה, סמלים, צלילים, תמונות, עיצוב, תוכנה הנמצאים בשימוש באתר (להלן ה"תוכן") התוכן הינו רכושינו, שייך לנו ומוגן על ידי קניין רוחני. אתה מסכים לכל זכויות היוצרים והודעות קנייניות אחרות או הגבלות הכלולות בתוכן ונאסר עליך לשנות את התוכן.

חל איסור לפרסם, לשנות, לשדרג, לערוך, לשתף, להעביר או להשתמש בכל דרך שהיא בתוכן.

השימוש באתר לא מאפשר לבצע כל שימוש בלתי חוקי ובלתי מורשה בתוכן, ובזכויות קנייניות או הודעות התוכן. ניתן להשתמש בתכנים רק לשימוש אישי ולא מסחרי. אנו לא מעניקים לך זכויות לקניין הרוחני שלנו אלא אם כן נאמר אחרת בסעיף זה.

5. התוכן שלנו

לא ישולם כל פיצוי בגין שימוש בתוכן שלך. לא תחול שום התחייבות בגין פרסום או שימוש מהתוכן שנשלח אלינו וייתכן כי נסיר את התוכן שלך בכל עת.

על ידי פרסום, העלאה, הזנה, אספקה או הגשת התוכן שלך, אתה מתחייב ומצהיר שאתה הבעלים של כל הזכויות לתוכן שלך.

6. כתב ויתור על התחייבויות מסוימות

המידע הזמין באתר עלול לכלול שגיאות דפוס או אי דיוקים. אנו לא נישא באחריות לאי דיוקים או שגיאות אלו.

אנו לא מייצגים שום אחריות עבר דיוק, אמינות, התאמה וזמינות של התוכן הכלול והשירותים הזמינים באתר. במידה המקסימלית המותרת על פי החוק, כל התוכן והשירותים הללו ניתנים על בסיס "כמו שהם". אנו מתנערים מכל אחריות ותנאים בנוגע לתוכן ולשירותים אלה, כולל אחריות והוראות של סחירות, התאמה למטרה מסוימת.

במידה המרבית המותרת על פי החוק, בשום מקרה לא נהיה אחראים לכל נזק ישיר, עקיף, מקרי, תוצאתי, מיוחד, עונשי, לרבות, אך לא רק, נזקים בגין אובדן שימוש, נתונים או רווחים, בנוגע לשימוש או הביצוע של האתר בהקשר של חוסר היכולת או העיכוב ליהנות מהאתר או משירותיו, או עבור כל תוכן באתר, או הנובע בדרך אחרת מהשימוש מהאתר, על בסיס אחריות חוזה או אי-חוזה או סיבות אחרות.

אם ההחרגה או הגבלת האחריות לנזקים, בין אם תוצאתיים ובין אם מקריים, אסורות במקרה מסוים, ההחרגה או הגבלת האחריות לא יחולו עליך.

7. פיצוי

אתה מסכים לפצות, להגן ולא להעניש אותנו, המנהלים, הדירקטורים, העובדים, הסוכנים והצדדים השלישיים שלנו, בגין כל עלויות, הפסדים, הוצאה (כולל שכר טרחת עורכי דין), התחייבויות הנובעות משימוש באתר או חוסר יכולתך לעשות זאת. ליהנות מהאתר או מהשירותים והמוצרים שלנו, מהפרת התנאים שלך או הפרת זכויות כלשהן של צדדים שלישיים, או הפרת החוק החל. יש לנו את הזכות לקבל על עצמו את ההגנה הבלעדית ואתה תשתף איתנו פעולה ע"פ הצהרת זמינות הגנות.

8. סיום ההתקשרות והגבלת גישה

אנו עשויים להפסיק את הגישה שלך לאתר ולשירותים הקשורים אליו או לכל חלק שהוא בכל עת, ללא הודעה מראש.

9. שונות

התנאים כפופים ומפורשים בהתאם לחוקי הרפובליקה של טורקיה, למעט ניגוד החוקים.

השפה של תנאי השימוש וכל הודעות ומסמכים הקשורים לתנאי השימוש, אלא אם צוין אחרת, הינה אנגלית. אם מתבצעים תרגומים למטרות התייחסות או עיון ,רק המקור באנגלית יהיה בעל השפעה.

שום קשר עם מיזם משותף, שותפות, העסקה או סוכנות לא יבוצע בינינו כתוצאה מתנאים או שימוש באתר.

שום דבר בתנאים לא יהווה חריגה מזכותנו להיענות לבקשות או דרישות ממשלתיות, בית משפט, משטרה ואכיפת החוק בנוגע לשימוש מהאתר.

אם חלק כלשהו של התנאים ייקבע כבטל או בלתי ניתן לאכיפה בהתאם לחוק החל, הסעיפים המבוטלים או הבלתי ניתנים לאכיפה ייחשבו מוחלפים על ידי סעיפים תקפים וניתנים לאכיפה ויהיו דומים לגרסה המקורית של התנאים ולחלקים וסעיפים אחרים של התנאים. התנאים יחולו על כל הצדדים.

התנאים מהווים את כל ההסכם בינינו לגבי השימוש באתר והתנאים מחליפים כל תקשורת והצעות קודמות או הצעות, בין אם אלקטרוניות, בעל פה ובין בכתב.

אנו והשותפים שלנו לא נהיה אחראים לכשל או עיכוב במילוי התחייבויותינו כאשר הכשל או העיכוב נובעים מכל סיבה שאינה בשליטתנו הסבירה, לרבות כשלים טכניים, אסונות טבע, חסימות, חרם כלכלי, מהומות, רגולציה, חקיקה, או פקודות ממשל, פעולות טרור, מלחמה או כל כוח אחר מחוץ לשליטתנו.

במקרה של מחלוקות, דרישות, תביעות, סכסוכים או עילות תביעה בינינו לבינך הנוגעות לאתר או לנושאים קשורים אחרים, או לתנאים, שני הצדדים מסכימים לנסות לפתור מחלוקות, דרישות, תביעות, סכסוכים, או עילות תביעה במשא ומתן בתום לב, ובמקרה של כישלון במשא ומתן כזה, אך ורק באמצעות בתי המשפט של המדינה שבה החברה שלנו נמצאת.

10. תלונות

אנו מחויבים לפתור כל תלונה בנושא תנאי השימוש. אם תרצה להגיש תלונה לגבי תנאי השימוש או הנוהלים שלנו ביחס לנתונים האישיים שלך, נא ליצור איתנו קשר בכתובת burakozdemir {@} protonmail (.) ch

אנו נשיב על כל תלונה בהקדם האפשרי ובכל מקרה, תוך 30 יום. אנו מקווים לפתור כל תלונה שהובאה לידיעתנו, עם זאת, אם אתה סבור שהתלונה שלך לא נפתרה כראוי, אתה רשאי לפנות לרשות ההגנה המקומית שלך.

יצירת קשר

נשמח לשמוע הערות או לענות על שאלות לגבי תנאי השימוש באתר. ניתן לפנות אלינו בכתב burakozdemir {@} protonmail (.) ch