Termenii de utilizare (denumiți în continuare „Termenii") reglementează accesarea și utilizarea de către dumneavoastră a acestui site web onlinealarmkur.com („Site-ul"). Vă rugăm să citiți cu atenție următoarele informații pentru a înțelege practicile noastre privind utilizarea Site-ului. Este posibil să modificăm Termenii în orice moment. Este posibil să vă informăm despre modificările aduse Termenilor utilizând mijloacele de comunicare disponibile. Vă recomandăm să verificați frecvent Site-ul pentru a fi la curent cu versiunea actuală a Termenilor și versiunile anterioare ale acestora.

1. Politica de confidențialitate

Politica noastră de confidențialitate este disponibilă pe o altă pagină. Politica noastră de confidențialitate vă explică modul în care procesăm informațiile dumneavoastră personale. Prin accesarea și utilizarea Site-ului, sunteți de acord ca prelucrarea acestor informații să se efectueze în conformitate cu Politica de confidențialitate.

2. Servicii

Site-ul vă permite să setați o alarmă, să setați un temporizator, să porniți un cronometru, să creați o numărătoare inversă, să calculați zilele dintre două date, să aflați cât este ceasul, să vedeți ora actuală în întreaga lume (denumite "servicii").

Nu aveți dreptul să utilizați serviciile în scopuri ilegale.

3. Servicii terțe

Site-ul poate include linkuri către alte site-uri, aplicații și platforme (denumite în continuare „Site-uri Conexe").

Nu deținem controlul asupra Site-urile Conexe și nu suntem responsabili pentru conținutul și materialele Site-urilor Conexe. Vă punem la dispoziție aceste linkuri pentru a asigura furnizarea funcționalității sau serviciilor Site-ului.

4. Utilizări interzise și proprietate intelectuală

Vă acordăm o licență netransferabilă, neexclusivă, revocabilă pentru a accesa și utiliza Site-ul de pe un dispozitiv, în conformitate cu Termenii.

Nu puteți utiliza Site-ul în scopuri ilegale sau interzise. Nu puteți utiliza Site-ul într-un mod care ar putea dezactiva, deteriora sau interfera cu funcționalitatea Site-ului.

Conținutul Site-ului include text, cod, grafică, logouri, imagini, compilare, software-ul folosit pe Site (denumit în continuare „Conținut"). Conținutul este proprietatea noastră sau a contractanților noștri și este protejat de legile privind proprietatea intelectuală. Sunteți de acord să utilizați toate drepturile de autor și alte notificări sau restricții de proprietate incluse în Conținut și vi se interzice modificarea lor.

Nu aveți dreptul să publicați, să transmiteți, să modificați, să inversați inginerul, să participați la transfer sau să creați și să vindeți lucrări derivate sau să folosiți Conținutul într-un alt mod. Accesul dumneavoastră la Site nu vă permite să utilizați Conținutul în scopuri ilegale sau interzise și, în special, nu vă permite să modificați drepturile de proprietate sau notificările asupra Conținutului. Veți utiliza Conținutul doar pentru uz personal și non-comercial. Nu vă acordăm nicio licență a proprietății noastre intelectuale decât dacă este permisă în această clauză.

5. Materialele noastre

Prin postarea, încărcarea, introducerea, furnizarea sau trimiterea Conținutului, ne acordați dreptul de a utiliza Conținutul dumneavoastră în legătură cu funcționarea afacerii noastre, inclusiv, dar fără a se limita la drepturile de a transmite, afișa public, distribui, efectua public, copia, reproduce și traduce Conținutul dumneavoastră; și de a vă publica numele în legătură cu Conținutul dumneavoastră.

Nu se va plăti nicio compensație pentru utilizarea Conținutului dumneavoastră. Nu avem nicio obligație să publicăm sau să utilizăm Conținutul pe care ni-l trimiți și avem dreptul să vă eliminăm Conținutul în orice moment.

Prin postarea, încărcarea, introducerea, furnizarea sau transmiterea Conținutului dumneavoastră, garantați că dețineți toate drepturile asupra Conținutului respectiv.

6. Limitarea răspunderii

Informațiile disponibile prin intermediul Site-ului pot include erori tipografice sau inexactități. Nu suntem responsabili pentru aceste inexactități și erori.

Nu avem nicio răspundere cu privire la disponibilitatea, acuratețea, fiabilitatea, conformitatea și actualitatea Conținutului inclus sau la serviciile disponibile pe Site. În măsura maximă permisă de legea aplicabilă, toate Conținuturile și serviciile de genul acesta sunt furnizate pe baza „ca atare". Declinăm toate garanțiile și condițiile cu privire la acest Conținut și servicii, inclusiv garanțiile și prevederile privind vandabilitatea, caracterul adecvat pentru un anumit scop.

În măsura maximă permisă de legea aplicabilă, nu ne asumăm niciun fel de răspundere față de dumneavoastră pentru orice daune directe, indirecte, incidentale, consecvente, speciale, punitive, inclusiv, dar fără a se limita la daune pentru pierderea exploatării, datelor sau profiturilor în conexiune cu exploatarea sau folosirea Site-ului, în contextul incapacității sau întârzierii în exploatarea Site-ului sau a serviciilor sale, sau pentru orice Conținut al Site-ului, sau care rezultă altfel din exploatarea Site-ului, în baza contractului și răspunderii non-contractuale sau a altui motiv.

În cazul în care excluderea sau limitarea răspunderii pentru daune consecvente sau incidentale sunt interzise într-un anumit caz, excluderea sau limitarea răspunderii nu vi se va aplica.

7. Despăgubiri

Sunteți de acord să despăgubiți, să apărați și să exonerați managerii, directorii, angajații, agenții și terții noștri, inclusiv pe noi, de orice costuri, pierderi, cheltuieli (inclusiv onorariile avocaților), de obligații cu privire la sau care rezultă din exploatarea dumneavoastră sau din incapacitatea de a exploata Site-ul sau serviciile sale și serviciile și produsele noastre, de încălcarea dumneavoastră a Termenilor, de încălcarea oricăror drepturi ale unor terți sau de încălcarea legii aplicabile. Ne rezervăm dreptul de a prelua apărarea exclusivă, iar dumneavoastră va trebui să cooperați cu noi pentru a susține orice apărare disponibilă.

8. Restricționarea și suspendarea accesului

Putem anula accesul dumneavoastră la Site și la serviciile aferente sau la oricare altă parte, în orice moment, fără nicio notificare prealabilă.

9. Prevederi finale

Termenii sunt guvernați și interpretați în conformitate cu legile Republicii Turcia, cu excepția normelor privind conflictul de legi.

Cu excepția cazului în care se specifică altfel, limba guvernantă a Termenilor și a oricăror mijloace de comunicare și a documentelor referitoare la acești Termeni este limba engleză. Dacă traducerile de aici se fac în scopuri de referință, doar originalul în limba engleză va produce efectul unui contract, iar aceste traduceri nu vor produce niciun efect.

Nicio asociere în participație, parteneriat, relație de angajare sau de reprezentare nu va fi implicată între dumneavoastră și noi ca urmare a Termenilor sau a utilizării Site-ului.

Nicio prevedere din acești Termeni nu reprezintă o derogare de la dreptul nostru de a respecta cererile venite din partea guvernului, instanțelor și poliției, precum și aplicarea legii cu privire la exploatarea Site-ului.

Dacă se constată că o parte a Termenilor este nulă sau neaplicabilă în conformitate cu legea aplicabilă, clauzele nule sau neaplicabile vor fi considerate înlocuite de clauze valabile și executorii care vor fi similare cu versiunea inițială a Termenilor și a altor părți și secțiuni din Termeni, acestea aplicându-se atât dumneavoastră cât și nouă.

Termenii constituie întregul acord dintre dumneavoastră și noi cu privire la exploatarea Site-ului, iar Termenii înlocuiesc toate comunicările și ofertele anterioare dintre dumneavoastră și noi, fie ele electronice sau scrise.

Noi și afiliații noștri nu vom fi răspunzători pentru erorile sau întârzierile legate de îndeplinirea obligațiilor atunci când eroarea sau întârzierea rezultă dintr-o cauză independentă de controlul nostru rezonabil, inclusiv erori tehnice, dezastre naturale, blocaje, embargouri, revolte, acte normative, reglementări, legislație sau ordonanțe de guvern, acte teroriste, război sau orice altă forță care este în afara controlului nostru.

În caz de controverse, cereri, revendicări, dispute sau cauze ale acțiunii dintre noi și dumneavoastră referitoare la Site sau la alte probleme conexe sau la Termeni, dumneavoastră și noi suntem de acord să încercăm să rezolvăm astfel de controverse, cereri, revendicări, dispute sau cauze ale acțiunii, prin negocieri de bună-credință, iar în caz de eșec al unei astfel de negocieri, exclusiv prin instanțele din țara în care este înființată compania noastră.

10. Reclamații

Ne angajăm să rezolvăm orice reclamație cu privire la Termeni. Dacă doriți să faceți o reclamație cu privire la Termeni sau la practicile noastre în legătură cu datele dumneavoastră personale, vă rugăm să ne contactați la burakozdemir {@} protonmail (.) ch

Vom răspunde reclamației dumneavoastră cât mai curând posibil și în orice caz, în termen de maxim 30 de zile. Sperăm să rezolvăm orice reclamație adusă la cunoștința noastră, dar dacă considerați că reclamația dumneavoastră nu a fost soluționată în mod adecvat, vă rezervați dreptul de a contacta autoritatea locală de protecție a datelor.

Informații de contact

Așteptăm comentariile sau întrebările dumneavoastră legate de Termeni. Ne puteți contacta în scris la burakozdemir {@} protonmail (.) ch