Az alábbi Használati Feltételek (a továbbiakban a “Feltételek”) szabályozzák a Webhely használatát. onlinealarmkur.com (a “Webhely”). Kérjük, figyelmesen olvassa el a következő információkat, hogy megértse a Webhely használatával kapcsolatos gyakorlatunkat. A Feltételeket bármikor megváltoztathatjuk. A rendelkezésre álló kommunikációs eszközök segítségével értesíthetjük Önt a Feltételek változásairól. Javasoljuk, hogy rendszeresen ellenőrizze a Webhelyet, hogy megnézze a Feltételek aktuális verzióját és korábbi verzióit.

1. Adatvédelmi irányelvek

Adatvédelmi irányelveink külön oldalon érhetők el. Adatvédelmi politikánk elmagyarázza Önnek, hogyan dolgozzuk fel az Önnel kapcsolatos információkat. A Webhely használatával Ön elismeri, hogy ezen információk feldolgozását az adatvédelmi irányelvekkel összhangban kell végrehajtani.

2. Szolgáltatások

Ezen a Weboldalon lehetősége van ébresztő beállítására, időzítő beállítására, stopperóra indítására, visszaszámlálás létrehozására, két dátum közötti napok megszámlálására, a pontos idő meghatározására, aktuális helyia világ különböző pontjain pontos idő meghatározására (továbbiakban „szolgáltatások”).

Ezen a Weboldalon lehetősége nyílik ébresztőóra beállítására, időzítő beállítására, stopperóra indítására, visszaszámlálás létrehozására, két dátum közötti napok megszámlálására, a pontos idő meghatározására, a világ különböző pontjain érvényes pontos idő meghatározására (továbbiakban „szolgáltatások”).

A szolgáltatásokat tilos illegális célokra használni.

3. Harmadik fél szolgáltatásai

A Webhely linkeket tartalmazhat más Webhelyekre, alkalmazásokra és platformokra (a továbbiakban: „Kapcsolt oldalak”).

Nem ellenőrizzük a Kapcsolt oldalakat, és nem vállalunk felelősséget a Kapcsolt oldalak tartalmáért és egyéb anyagáért. Ezeket a linkeket elérhetővé tesszük az Ön Webhelyén található funkciók vagy szolgáltatások biztosítása érdekében.

4. Tiltott felhasználás és a szellemi tulajdon

Nem átruházható, nem kizárólagos, visszavonható engedélyt adunk Önnek a Webhelynek az eszközről történő eléréséhez és használatához, a Feltételekkel összhangban.

A Webhelyet nem használhatja törvénytelen vagy tiltott célokra. A Webhelyet nem szabad úgy használni, hogy letilthatja, megrongálhatja vagy zavarhatja a Webhelyet.

A Webhelyen található összes tartalom szöveget, kódot, grafikákat, logókat, képeket, összeállítást és a Webhelyen használt szoftvert tartalmaz (a továbbiakban a „Tartalom”). A Tartalom a mi tulajdonunkat vagy a szerződött felek tulajdonát képezi, és a szellemi tulajdonra vonatkozó törvények védik. Ön elfogadja a Tartalomban szereplő összes szerzői jogot és egyéb tulajdonjogi értesítést vagy korlátozást, valamint a Tartalom megváltoztatásának tilalmát.

Nem tehet közzé, nem továbbíthatja, nem módosíthatja, nem szerkesztheti meg, nem vehet részt az átruházásban, nem hozhat létre és nem értékesíthet származékos munkákat, és semmilyen módon sem használhatja a Tartalmat. A Webhely használata nem jogosítja fel Önt a Tartalom jogellenes és tiltott felhasználására, és különösen nem változtathatja meg a Tartalom tulajdonjogát vagy értesítéseit. A Tartalmat kizárólag személyes és nem kereskedelmi felhasználására használhatja. Nem adunk semmiféle engedélyt szellemi tulajdonunkhoz, kivéve, ha ezt a záradék megengedi.

5. Tartalom

Tartalom posztolása, feltöltése, bevitele, továbbítása vagy benyújtása révén Ön felhatalmazást ad arra, hogy eme Tartalmat üzleti tevékenységünkkel kapcsolatban felhasználhassuk, ideértve, de nem kizárólagosan, a Tartalom továbbítását, nyilvános megjelenítését, terjesztését, nyilvános előadását, másolását, reprodukálását és lefordítását; valamint az Ön neve alatt történő közzétételét.

Az Ön Tartalmának használatáért nem nyújtunk semmilyen ellenszolgáltatást. Nem vállalunk kötelezettséget az Ön által elküldött Tartalom közzétételére vagy használatára, és bármikor eltávolíthatjuk eme Tartalmat.

Tartalmának posztolásával, feltöltésével, bevitelével, továbbításával vagy benyújtásával garantálja és kijelenti, hogy a Tartalomhoz fűződő összes jogot birtokolja.

6. Bizonyos kötelezettségek kizárása

A Webhelyen elérhető információk tartalmazhatnak tipográfiai hibákat vagy pontatlanságokat. Nem vállalunk felelősséget az ilyen pontatlanságokért és hibákért.

Nem vállalunk semmilyen képviseletet a Webhelyen található Tartalom és a rendelkezésre álló szolgáltatások elérhetőségére, pontosságára, megbízhatóságára, alkalmasságára és időszerűségére. Az alkalmazandó törvények által megengedett legnagyobb mértékben minden ilyen Tartalmat és szolgáltatást „a jelen állapotban” nyújtjuk. Lemondjuk a jelen Tartalomra és szolgáltatásokra vonatkozó minden garanciát és feltételt, ideértve a forgalmazhatósággal és az adott célra való alkalmassággal kapcsolatos garanciákat és feltételeket is.

Az alkalmazandó jogszabályok által megengedett maximális mértékben semmilyen esetben sem vállalunk felelősséget a közvetlen, közvetett, véletlenszerű, következményes, különleges, büntetőjogi károkért, ideértve, de nem kizárólagosan, az élvezet, az adatok vagy a nyereség elvesztéséért származó károkat. Nem vállalunk továbbá felelősséget a Webhely élvezetével vagy használatával kapcsolatban, annak szolgáltatásai, illetve a Webhely bármely tartalmának elérhetetlenségéből vagy késedelmes rendelkezésre állásából eredő, vagy a Webhely élvezetéből fakadó, szerződésen alapuló és egyéb nem szerződéses okokból származó károkért.

Ha a károkért való felelősség kizárása vagy korlátozása - akár következményes, akár véletlen - egy adott esetben tilos, akkor a felelősség kizárása vagy korlátozása nem vonatkozik Önre.

7. Kártérítés

Ön vállalja, hogy mentesít minket, vezetőinket, igazgatóinkat, alkalmazottainkat, ügynökeinket és harmadik feleket bármilyen költség, veszteség, kiadás (ideértve az ügyvédi díjakat) megtérítése alól, melyek abból fakadnak, hogy az Ön esetleg nem tudja elérni a Webhelyet vagy annak szolgáltatásait, valamint szolgáltatásainkat és termékeinket. Mentesít minket továbbá a felelősség és kötelezettségek alól, melyek abból fakadnak, ha Ön megsérti a Feltételeket vagy harmadik személyek jogait, vagy az érvényes törvényeket. Jogunk van a kizárólagos védelem vállalására, és Önnek együtt kell működnie velünk a rendelkezésre álló védekezés érvényesítésében.

8. Felmondás és hozzáférés korlátozása

A Webhelyhez és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokhoz vagy annak bármely részéhez való hozzáférését bármikor, értesítés nélkül felmondhatjuk.

9. Egyéb rendelkezések

A Feltételeket a Török Köztársaság törvényei szabályozzák és értelmezik, kivéve a törvényi ellentéteket.

10. Panaszok

Elkötelezettek vagyunk a Feltételekkel kapcsolatos panaszok megoldásában. Ha panaszt szeretne tenni a feltételekkel vagy a személyes adataival kapcsolatos gyakorlatunkkal kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a következő címen: burakozdemir {@} protonmail (.) ch

Panaszára a lehető leghamarabb válaszolunk, mindenképpen 30 napon belül. Reméljük, hogy megoldjuk a figyelmünkre felvetett panaszokat, azonban ha úgy érzi, hogy panaszát nem sikerült megfelelő módon megoldani, fenntartja magának a jogot, hogy kapcsolatba lépjen a helyi védelmi hatósággal.

Kapcsolat

Szívesen vesszük a Feltételekkel kapcsolatos észrevételeit vagy kérdéseit. Felveheti velünk a kapcsolatot a következő címen: burakozdemir {@} protonmail (.) ch