Uvjeti korištenja (dalje u tekstu: "Uvjeti") uređuju vaše korištenje tega internetskog mjesta onlinealarmkur.com (“Internetsko mjesto”). Molimo vas da pažljivo pročitate sljedeće informacije kako biste razumjeli našu praksu u pogledu vašeg korištenja Internetske stranice. Uvjete možemo promijeniti u svako doba. O izmjeni Uvjeta možemo vas obavijestiti putem raspoloživih komunikacijskih sredstava. Preporučujemo da internetsko mjesto često provjeravate, ako želite pogledati najnoviju verziju Uvjeta i njihove prijašnje verzije.

1. Politika privatnosti

Naša Politika privatnosti dostupna je na posebnoj stranici. U našoj Politici privatnosti pojašnjeno vam je na koji način obrađujemo vaše podatke. To znači da korištenjem internetske stranice potvrđujete da ste razumjeli i da se slažete da će se obrada tih podataka odvijati u skladu s Politikom privatnosti.

2. Usluge

Internetsko mjesto omogućuje vam podešavanje alarma, podešavanje sata i podešavanje štoperice (“Usluge”).

Usluge ne smijete koristiti u nezakonite svrhe.

3. Usluge trećih osoba

Internetsko mjesto može uključivati poveznice do drugih internetskih mjesta, aplikacija i platformi (dalje u tekstu "Povezana internetska mjesta").

Povezana internetska mjesta ne nadziremo i ne odgovaramo za sadržaj i druge materijale povezanih internetskih mjesta. Te poveznice vam nudimo za osiguravanje funkcionalnosti ili osiguravanje usluga na internetskom mjestu.

4. Zabranjena korištenja i intelektualno vlasništvo

Dajemo vam neprenosivu, ne-ekskluzivnu dozvolu, koja se može opozvati, za pristup i korištenje te Internetske stranice s jednog uređaja u skladu s Uvjetima.

Internetsko mjesto ne koristite u nezakonite ili zabranjene svrhe. Internetsko mjesto ne smijete koristiti na način kojim bi se mogao onesposobiti, oštetiti ili ometati.

Sav sadržaj koji je prisutan na internetskom mjestu, uključuje tekst, kod, grafiku, logotipe, slike, kompilaciju, programsku opremu koja se koristi na Internetskom mjestu (dalje u tekstu "sadržaj"). Sadržaj je naše vlasništvo i vlasništvo naših izvođača i zaštićen je zakonima o intelektualnom vlasništvu. Slažete se s korištenjem svih autorskih i drugih vlasničkih obavijesti ili ograničenja koje sadrži Sadržaj, a vi isto tako Sadržaj ne smijete mijenjati.

Ne smijete objavljivati, prenositi, mijenjati, okretati, sudjelovati kod prijenosa ili stvarat ili prodavati djela koja se nalaze na internetskom mjestu, a isto tako ne smijete na bilo koji način koristiti Sadržaj. Vaša prisutnost na internetskom mjestu ne daje vam pravo na bilo kakvo nezakonite i zabranjeno korištenja sadržaja, a prvenstveno ne smijete mijenjati prava vlasništva ili obavijesti u Sadržaju. Sadržaj možete koristiti samo za osobnu i nekomercijalno uporabu. Ne dajemo vam nikakvu licencu za naše intelektualno vlasništvo, osim ako je isto izrijekom dozvoljeno.

5. Naši materijali

Objavljivanjem, prijenosom, unosom, osiguravanjem ili predajom vašeg Sadržaja dajete nam pravo da vaš sadržaj koristimo u svezi s radom našeg poduzeća, uključujući prava na prijenosa, javno prikazivanje, distribuciju, javnu izvedbu, kopiranje, reproduciranje i prevođenje vašeg Sadržaja; i objaviti vaše ime u svezi s vašim Sadržajem.

Za korištenje vašeg Sadržaja nemate pravo na nikakvu naknadu. Mi nismo dužni objavljivati ili uživati u nijednom Sadržaju koji na eventualno pošaljete, a isto tako ga možemo bilo kada ukloniti. Objavljivanjem, prijenosom, unosom, osiguravanjem ili predajom vašeg Sadržaja jamčite i izjavljujete da imate sva prava na vaš Sadržaj.

6. Izjava o ograničenju odgovornosti za neke obveze

Informacije koje su na raspolaganju na internetskom mjestu, mogu imati tipografske greške ili netočnosti. Za te netočnosti i greške mi ne odgovaramo.

Za informacije koje se nalaze na internetskom mjestu ne dajemo nikakve izjave ili jamstva o njihovoj raspoloživosti, točnosti, pouzdanosti, primjerenosti i pravovremenosti Sadržaja i usluga koji su na raspolaganju na internetskom mjestu. U najvećoj mogućoj mjeri i koliko to dopušta važeće zakonodavstvo, svi se takvi sadržaji i usluge nude na način "takvi kakvi jesu". Odbacujemo sva jamstva i uvjete u svezi s tim Sadržajem i uslugama, uključujući garancije i odredbe o prodajnoj sposobnosti i primjerenosti za određenu svrhu.

U najvećoj mogućoj mjeri i koliko to dopušta važeće zakonodavstvo, nikako nećemo biti odgovorni za bilo kakvu izravnu, neizravnu, slučajnu, posljedičnu, posebnu, štetu, uključujući, ali bez ograničenja, odštetu zbog gubitka užitka, podataka ili dobiti u svezi s korištenjem ili izvršavanjem internetskog mjesta u okviru nesposobnosti ili kašnjenja s korištenjem internetskog mjesta ili njegovih usluga ili bilo kojeg sadržaja internetskog mjesta, ili za štetu koja na drukčiji način nastane iz korištenja internetskog mjesta a koje bi se temeljilo na ugovoru ili ugovornoj odgovornosti ili bilo čemu drugome.

Ako je isključenje ili ograničenje odgovornosti za štetu, kako posljedičnu tako i slučajnu, u određenom slučaju zabranjena, onda to isključenje ili ograničenje odgovornosti za vas ne vrijedi.

7. Odšteta

Slažete se da ćete nas, naše voditelje, direktore, zaposlenike, zastupnike i treće osobe zaštititi, braniti i smatrati kao neodgovorne za bilo kakve troškove, gubitke, troškove (uključujući odvjetničke honorare), obveze u svezi s ili iz vašeg uživanja ili nemogućnosti uživanja u internetskom mjestu ili njegovim uslugama i našim uslugama i proizvodima, u kršenju uvjeta ili kršenju prava trećih osoba ili kršenju važećeg zakonodavstva. Imamo pravo preuzeti ekskluzivnu obranu i vi morate s nama sudjelovati u ostvarenju bilo kakvih raspoloživih obrana

8. Prestanak i ograničenje pristupa

Imamo pravo da u svako vrijeme i bez prethodne obavijesti ukinemo vaš pristup do cijelog internetskog mjesta i njegovih povezanih usluga, ili do njegovog bilo kojeg dijela.

9. Razno

Uvjeti se uređuju i tumače u skladu sa zakonima Republike Turske, osim u slučaju kolizijskih pravila.

Engleski jezik je jezik politike privatnosti i sve poruke i dokumenti povezani s politikom privatnosti bit će napisani na engleskom jeziku, osim ako nije drugačije određeno. Ako su za njih, za referentne svrhe, prijevodi napravljeni, pravovaljan će biti samo izvornik na engleskom, a ne i takvi prijevodi.

Ti Uvjeti ili korištenje internetskog mjesta se između vas i nas ne smatra i ne predstavlja nikakvo zajedničko poduzeće, partnerstvo, zaposlenje ili zastupnički odnos.

Ništa u ovim Uvjetima ne umanjuje naše pravo da poštujemo zahtjeve vlade ili suda, policiju i organe progona u svezi s vašim korištenjem internetskog mjesta.

Ako je određeni dio Uvjeta ništetan ili neizvršiv u skladu s važećim zakonodavstvom, smatra se da su ništetne ili neizvršive klauzule zamijenjene valjanim i izvršivim klauzulama koje su slične prvotnoj verziji uvjeta i drugi dijelovi i odjeljci Uvjeti vrijede i za vas i za nas.

Uvjeti predstavljaju cjelokupan dogovor između vas i nas o korištenju internetskog mjesta, a uvjeti zamjenjuju sve prethodne poruke ili komunikacije i ponude između vas i nas, i to bilo da se radi o elektronskim, usmenim ili pisanim komunikacijama.

Mi i naše podružnice ne odgovaramo za neispunjenje ili kašnjenje u ispunjenju obveza, ako je taj neuspjeh ili neispunjenje posljedica bilo kojeg uzroka nad kojim ne možemo imati razumski nadzor, uključujući tehničke greške, prirodne nesreće, blokade, embarga, izgrede, akte, propise, zakonodavstvo ili direktive vlade, terorističke radnje, rat ili bilo koju drugu silu koja je izvan našeg nadzora.

U slučaju sporova, zahtjeva ili uzroka za postupanje između vas i nas u svezi s internetskim mjestom ili drugim povezanim pitanjima ili uvjetima, vi i mi se slažemo da ćemo takve sporove, zahtjeve, ili uzroke poduzimanja radnji pokušati riješiti dobronamjernim pregovorima, a u slučaju neuspjeha takvih pregovora isključivo preko sudova države u kojoj naše poduzeće ima sjedište.

10. Žalbe

Imamo obvezu rješavanja svih žalbi u pogledu Uvjeta . Ako želite podnijeti žalbu u pogledu Uvjeta ili naše prakse u pogledu vaših osobnih podataka, molimo vas da nas kontaktirate na burakozdemir {@} protonmail (.) ch

Odgovorit ćemo na vaš svaki podnesak ili žalbu u najkraćem mogućem vremenu, a najkasnije u roku od 30 dana. Nadamo se da ćemo uspješno riješiti svaku žalbu koju nam pošaljete, a ako s odgovorom niste zadovoljni, ili ako vam se rješenje žalbe ne čini primjereno, još uvijek imate pravo žalbe kod vašeg nacionalnog tijela za zaštitu podataka.

Kontaktni podaci

S radošću očekujemo vaše komentare ili pitanja o Uvjetima. Možete nam se obratiti pisanim putem na burakozdemir {@} protonmail (.) ch