Uvjeti korištenja (dalje u tekstu: „Uvjeti") uređuju vaše korištenje ovogainternetskog mjesta onlinealarmkur.com ("Internetsko mjesto"). Molimo vas da pažljivo pročitate sljedeće informacije kako biste razumjeli našu praksu u pogledu vašeg korištenja internetske stranice. Uvjete možemo promijeniti u svako doba. O izmjeni Uvjeta možemo vas obavijestiti putem raspoloživih komunikacijskih sredstava. Preporučujemo da internetsko mjesto često provjeravate, ako želite pogledati najnoviju verziju Uvjeta i njihove prijašnje verzije.

1. Politika privatnosti

Naša Politika privatnosti dostupna je na posebnoj stranici. U našoj Politici privatnosti pojašnjeno vam je na koji način obrađujemo vaše podatke. To znači da korištenjem internetske stranice potvrđujete da ste razumjeli i da se slažete da će se obrada tih podataka odvijati u skladu s Politikom privatnosti.

2. Usluge

Stranica vam omogućuje da postavite alarm, postavite mjerač vremena, pokrenete štopericu, napravite odbrojavanje, izračunate dane između dva datuma, saznate koliko je sati, vidite trenutno vrijeme u cijelom svijetu („Usluge").

Usluge ne smijete koristiti u nezakonite svrhe.

3. Usluge trećih osoba

Internetsko mjesto može uključivati poveznice do drugih internetskih mjesta, aplikacija i platformi (dalje u tekstu „Povezana internetska mjesta").

Povezana internetska mjesta ne nadziremo i ne odgovaramo za sadržaj i druge materijale povezanih internetskih mjesta. Te poveznice vam nudimo za osiguravanje funkcionalnosti ili osiguravanje usluga na internetskom mjestu.

4. Zabranjena korištenja i intelektualno vlasništvo

Dajemo vam neprenosivu, neekskluzivnu dozvolu, koja se može opozvati, za pristup i korištenje internetske stranice s jednog uređaja u skladu s Uvjetima.

Internetsko mjesto ne koristite u nezakonite ili zabranjene svrhe. Internetsko mjesto ne smijete koristiti na način koji bi se ono moglo onesposobiti, oštetiti ili ometati.

Sav sadržaj koji je prisutan na internetskom mjestu, uključuje tekst, kod, grafiku, logotipe, slike, kompilaciju, programsku opremu koja se koristi na internetskom mjestu (dalje u tekstu „sadržaj"). Sadržaj je naše vlasništvo i vlasništvo naših izvođača i zaštićen je zakonima o intelektualnom vlasništvu. Slažete se s korištenjem svih autorskih i drugih vlasničkih prava ili ograničenja koje sadrži Sadržaji zabranjeno vam je mijenjanje Sadržaja. .

Ne smijete objavljivati, prenositi, mijenjati, okretati, sudjelovati uprijenosu ili stvarati ili prodavati djela koja se nalaze na internetskom mjestu, a isto tako ne smijete na bilo koji način koristiti Sadržaj. Vaša prisutnost na internetskom mjestu ne daje vam pravo na bilo kakvo nezakonito i zabranjeno korištenja sadržaja, a prvenstveno ne smijete mijenjati vlasnička prava ili obavijesti u Sadržaju. Sadržaj možete koristiti samo za osobnu i nekomercijalnusvrhu. Ne dajemo vam nikakvu licencu za naše intelektualno vlasništvo, osim ako je izrijekom dozvoljeno.

5. Naši materijali

Za korištenje vašeg Sadržaja nemate pravo na nikakvu naknadu. Mi nismo dužni objavljivati ili uživati u nijednom Sadržaju koji na eventualno pošaljete, a isto tako ga možemo bilo kada ukloniti.

Objavljivanjem, prijenosom, unosom, osiguravanjem ili predajom svogSadržaja jamčite i izjavljujete da imate sva prava na svojSadržaj.

6. Izjava o ograničenju odgovornosti za neke obveze

Informacije koje su na raspolaganju na internetskom mjestu, mogu imati tipografske pogreške ili netočnosti. Za te netočnosti i pogreške mi ne odgovaramo.

Za informacije koje se nalaze na internetskom mjestu ne dajemo nikakve izjave ili jamstva o njihovoj raspoloživosti, točnosti, pouzdanosti, primjerenosti i pravovremenosti Sadržaja i usluga koji su na raspolaganju na internetskom mjestu. U najvećoj mogućoj mjeri i koliko to dopušta važeće zakonodavstvo, svi se takvi sadržaji i usluge nude „takvi kakvi jesu". Odbacujemo sva jamstva i uvjete u vezi s tim Sadržajem i uslugama, uključujući garancije i odredbe o prodajnoj sposobnosti i primjerenosti za određenu svrhu.

U najvećoj mogućoj mjeri i koliko to dopušta važeće zakonodavstvo, nikako nećemo biti odgovorni za bilo kakvu izravnu, neizravnu, slučajnu, posljedičnu, posebnu, kaznenu štetu, uključujući, ali bez ograničenja, odštetu zbog gubitka užitka, podataka ili dobiti u vezi s korištenjem ili izvršavanjem internetskog mjesta u okviru nesposobnosti ili kašnjenja s korištenjem internetskog mjesta ili njegovih usluga ili bilo kojeg sadržaja internetskog mjesta, ili za štetu koja na drugačiji način nastane korištenjem internetskog mjesta, a koje bi se temeljilo na ugovoru ili ugovornoj odgovornosti ili bilo čemu drugome.

Ako je isključenje ili ograničenje odgovornosti za štetu, kako posljedičnu tako i slučajnu, u određenom slučaju zabranjena, onda to isključenje ili ograničenje odgovornosti za vas ne vrijedi.

7. Odšteta

Slažete se da ćete nas, naše voditelje, direktore, zaposlenike, zastupnike i treće osobe zaštititi, braniti i nećete smatrati odgovornima za bilo kakve troškove, gubitke, troškove (uključujući odvjetničke honorare), obveze u vezi s vašim uživanjem ili nemogućnosti uživanja u internetskom mjestu ili njegovim uslugama i našim uslugama i proizvodima, za kršenje uvjeta ili kršenje prava trećih osoba ili kršenje važećeg zakonodavstva. Imamo pravo preuzeti ekskluzivnu obranu i vi ćete s nama sudjelovati u ostvarenju bilo kakvih raspoloživih obrana

8. Prekid i ograničenje pristupa

Imamo pravo da u bilo kojem trenutkui bez prethodne obavijesti ukinuti vaš pristup internetskom mjestu i povezanim uslugama, kao ibilo kojem njegovom dijelu.

9. Razno

Uvjeti se uređuju i tumače u skladu sa zakonima Republike Turske, osim u slučaju sukoba zakona.

Engleski jezik je jezik politike privatnosti i sve poruke i dokumenti povezani s politikom privatnosti bit će napisani na engleskom jeziku, osim ako nije drugačije određeno. Ako su za njih, za referentne svrhe, prijevodi napravljeni, pravovaljan će biti samo izvornik na engleskom, a ne prijevodi.

Uvjeti ili korištenje internetskog mjesta se između vas i nas ne smatraju se i ne predstavljaju nikakav zajednički pothvat, partnerstvo, zaposlenje ili zastupnički odnos.

Ništa u ovim Uvjetima ne umanjuje naše pravo da poštujemo zahtjeve vlade ili suda, policiju i organe progona u vezi s vašim korištenjem internetskog mjesta.

Ako je određeni dio Uvjeta ništetan ili neizvršiv u skladu s važećim zakonodavstvom, smatra se da su ništetne ili neizvršive klauzule zamijenjene valjanim i izvršivim klauzulama koje su slične prvotnoj verziji uvjeta i drugi dijelovi i odjeljci Uvjeta vrijede i za vas i za nas.

Uvjeti predstavljaju cjelokupan dogovor između vas i nas o korištenju internetskog mjesta, a uvjeti zamjenjuju sve prethodne poruke ili komunikacije i ponude između vas i nas, bilo da se radi o elektronskim, usmenim ili pisanim komunikacijama.

Mi i naše podružnice ne odgovaramo za neispunjenje ili kašnjenje u ispunjenju obveza, ako je taj neuspjeh ili neispunjenje posljedica bilo kojeg uzroka nad kojim razumno ne možemo imati nadzor, uključujući tehničke greške, prirodne nesreće, blokade, embarga, izgrede, akte, propise, zakonodavstvo ili direktive vlade, terorističke radnje, rat ili bilo koju drugu silu koja je izvan našeg nadzora.

U slučaju sporova, zahtjeva ili uzroka za postupanje između vas i nas u vezi s internetskim mjestom ili drugim povezanim pitanjima ili uvjetima, vi i mi se slažemo da ćemo takve sporove, zahtjeve, ili uzroke poduzimanja radnji pokušati riješiti dobronamjernim pregovorima, a u slučaju neuspjeha takvih pregovora isključivo preko sudova države u kojoj naša tvrtkaima sjedište.

10. Žalbe

Imamo obvezu rješavanja svih žalbi naUvjete. Ako želite podnijeti žalbu naUvjete ili naše prakse u vezi s vašin osobnim podacima, molimo vas da kontaktirate s nams na burakozdemir {@} protonmail (.) ch

Odgovorit ćemo na vašu svaku žalbu u najkraćem mogućem vremenu, a najkasnije u roku od 30 dana. Nadamo se da ćemo uspješno riješiti svaku žalbu koju nam pošaljete, a ako ako vam se rješenje žalbe ne čini primjereno, dalje imate pravo žalbe vašem nacionalnom tijelu za zaštitu podataka.

Kontaktni podaci

S radošću očekujemo vaše komentare ili pitanja o Uvjetima. Možete nam se obratiti pisanim putem na burakozdemir {@} protonmail (.) ch