Användarvillkoren (härefter kallat "villkoren") styr din användning av hemsidan onlinealarmkur.com ("hemsidan"). Var god läs den följande informationen noga för att förstå hur vi hanterar ditt användande av hemsidan. Vi kan ändra villkoren när som helst. Vi kan meddela dig om ändringar till villkoren via de tillgängliga kommunikationsmedlen. Vi rekommenderar att du går in på hemsidan regelbundet för att se en aktuell version av villkoren samt de tidigare versionerna.

1. Sekretesspolicy

Vår sekretesspolicy finns tillgänglig på en separat sida. Vår sekretesspolicy förklarar hur vi behandlar information om dig. Genom att använda hemsidan godkänner du att denna information behandlas enligt sekretesspolicyn.

2. Tjänster

På denna webbplats kan du ställa in ett alarm, ställa in en timer, starta ett stoppur, skapa en nedräkning, beräkna dagar mellan två datum, ta reda på hur mycket klockan är, se den aktuella tiden över hela världen ("tjänsterna").

Du ska inte använda tjänsterna för olagliga ändamål.

3. Tredjepartstjänster

Hemsidan kan innehålla länkar till andra hemsidor, applikationer, och plattformar (härefter "länkade sidor").

Vi kontrollerar inte länkade sidor och är inte ansvariga för innehåll och annat material på länkade sidor. Vi har dessa länkar tillgängliga för att kunna erbjuda funktionalitet eller tjänster på hemsidan.

4. Förbjudet användande och immateriell äganderätt

Vi ger dig en licens att få åtkomst till och använda hemsidan på en enhet enligt villkoren. Denna licens får ej överföras, är ej exklusiv, och kan upphävas.

Du får inte använda hemsidan till olagliga eller förbjudna ändamål. Du får inte använda hemsidan på ett sådant sätt att hemsidan skadas, störs eller tas ner.

Allt innehåll på hemsidan innebär text, kod, grafik, loggor, bilder, sammansättning, mjukvara som använts på hemsidan (härefter och tidigare kallat "innehåll"). Innehållet är vår egendom eller våra konsulters egendom och skyddas av lagar för immateriell äganderätt. Du godkänner att kännas vid alla copyright och andra noteringar om äganderätt eller restriktioner i innehållet, och du har inte tillåtelse att ändra innehållet.

Du har inte rätt att publicera, sprida, ändra, bakåtkompilera, delta i spridande, eller skapa och sälja verk som utgår från innehållet, eller på något annat sätt använda innehållet. Din nytta av hemsidan ger dig inte rätt att använda innehållet på något olagligt eller icke tillåtet sätt, och du har framför allt inte rätt till att ändra äganderätter eller noteringar i innehållet. Du skall endast använda innehållet för ditt personliga, icke-kommersiella bruk. Vi ger dig ingen rätt till vår immateriella äganderätt som inte står i detta stycke.

5. Vårt material

Genom att posta, ladda upp, ge ut, skicka in, eller lägga upp ditt innehåll ger du oss rätten att använda ditt innehåll i samband med vårt företags verksamhet inklusive, men inte begränsat till, rätten att sprida, visa upp offentligt, dela ut, spela upp offentligt, kopiera, återge, och översätta ditt innehåll, samt att publicera ditt namn i samband med ditt innehåll.

Ingen kompensation skall utgå när det kommer till användandet av ditt innehåll. Vi har ingen skyldighet att publicera eller använda något innehåll du skickar till oss och vi har rätt att ta bort ditt innehåll när som helst.

Genom att posta, ladda upp, ge ut, skicka in, eller lägga upp ditt innehåll garanterar du att du har full äganderätt till ditt innehåll.

6. Ansvarsfriskrivning av visst ansvar

Informationen som finns tillgänglig på hemsidan kan innehålla typografiska fel och ogiltigheter. Vi är inte ansvariga för dessa fel och ogiltigheter.

Vi gör inga löften om tillgänglighet, riktighet, tillförlitlighet, lämplighet, eller läglighet i innehållet, eller tjänsterna som finns tillgängliga på hemsidan. Så långt det följer tillämpliga lagar är allt innehåll och alla tjänster tillgängliga som de är. Vi avsäger oss allt ansvar för garantier och villkor när det kommer till innehållet och tjänster, inklusive garantier och villkor för säljbarhet och anpassning för visst syfte.

Så långt det följer tillämpliga lagar är vi inte ansvariga för direkta, indirekta, tillfälliga, följande, speciella, straffande kostnader, inklusive, men inte begränsat till, kostnader för minskat nöje, data eller vinst, i samband med nöjet eller användandet av hemsidan när det kommer till oförmögenhet eller fördröjning till att kunna dra nytta av hemsidan eller dess tjänster, eller för något innehåll på hemsidan, eller annat som hör till nyttan av hemsidan, baserat på skyldigheter från kontrakt eller utanför kontrakt eller något annat skäl.

Om ansvarsfriskrivningen eller minskandet av ansvar för skador, oavsett om de är direkta eller indirekta, inte tillåts i något fall, rör ansvarsfriskrivningen eller minskandet av ansvar inte dig.

7. Skadeersättning

Du går med på att gottgöra, försvara och frigöra oss, våra chefer, direktörer, anställda, agenter, och tredjeparter, för alla kostnader, förluster, utgifter (inklusive advokatkostnader), när det gäller ditt nöje av eller oförmögenhet att dra nöje av hemsidan och dess tjänster och våra tjänster och produkter, ditt brott mot villkoren eller brott mot några rättigheter hos våra tredjeparter, eller ditt brott mot tillämpliga lagar. Vi har rätt att anta exklusivt försvar och du skall samarbeta med oss i varje tillgängligt försvar.

8. Uppsägning och restriktioner av tillgänglighet

Vi har rätt att säga upp din tillgänglighet till hemsidan och dess tjänster eller delar av den när som helst utan notis.

9. Övrigt

Villkoren styrs av, och är skrivna i enlighet med gällande lagar i Turkiet, exklusive reglerna om konflikterande lagar.

Det styrande språket för villkoren och all kommunikation och dokument relaterade till villkoren ska, om inget annat anges, vara engelska. Om översättningar av dessa görs för referenssyften, skall enbart det engelska originalet äga kraft som kontrakt och sådana översättningar skall inte ha någon kraft.

Inget samarbete, partnerskap, anställning, eller maktrelation skall vara underförstått mellan dig och oss till följd av villkoren eller användandet av hemsidan.

Ingenting i villkoren skall vara en inskränkning på våra rättigheter att följa begäranden eller krav från myndigheter, domstol eller polis när det kommer till ditt nöje av hemsidan.

Om någon del av villkoren bestäms vara ogiltiga eller omöjliga att genomdriva enligt tillämpliga lagar skall den ogiltiga eller icke genomdrivbara delen ersättas av en giltig och genomdrivbar paragraf som skall vara lik den ursprungliga versionen av villkoren och andra delar och stycken av villkoren ska gälla för dig och oss.

Villkoren utgör hela överenskommelsen mellan dig och oss när det kommer till nöjet av hemsidan och villkoren skall ersätta all tidigare kommunikation och erbjudande, oavsett om de är elektroniska, muntliga eller skriftliga, mellan dig och oss.

Vi och våra partners är inte ansvariga för misslyckande eller förseningar med att uppfylla våra plikter när orsaken till misslyckandet eller förseningen är utanför vår rimliga kontroll, inklusive tekniska problem, naturkatastrofer, blockader, embargon, upplopp, aktioner, regleringar, lagändringar, eller order från myndigheter, terroristhandlingar, krig, eller annan kraft utanför vår kontroll.

Vid händelse av kontrovers, krav, fordringar, dispyter, eller aktion mellan oss och dig relaterat till hemsidan eller andra relaterade problem, eller villkoren, godkänner du och vi att vi skall försöka lösa sådana kontroverser, krav, fordringar, dispyter, eller aktioner, genom välvillig förhandling, och om sådan förhandling misslyckas, enbart genom domstol i det land som vårt företag sitter i.

10. Klagomål

Vi förpliktigar oss till att lösa alla klagomål som handlar om villkoren. Om du vill skicka in ett klagomål om villkoren eller om vårt användande av din personliga data, var god kontakta oss på burakozdemir {@} protonmail (.) ch

Vi kommer att svara på ditt klagomål så snart vi kan och oavsett vad inom 30 dagar. Vi hoppas att vi kan lösa alla klagomål som tas upp med oss, men om du känner att ditt klagomål inte har lösts tillräckligt bra så har du rätt att kontakta din lokala myndighet.

Kontaktinformation

Vi välkomnar alla kommentarer och frågor angående villkoren. Du kan kontakta oss skriftligt på burakozdemir {@} protonmail (.) ch