00:00:000
00:00:000

Gdje se na računalu nalazi štoperica?

Većina operativnih sustava nema zadanu aplikaciju štoperice. Uz online štopericu, možete koristiti štopericu, bez obzira na to koji operativni sustav koristite. Korisnici sustava Windows 11 mogu koristiti i aplikaciju sata za pokretanje štoperice, za namještanje mjerača vremena ili za namještanje alarma na svojim računalima.

Što je online štoperica?

Online štoperica je mjerač za praćenje protoka vremena koji se lako koristi i omogućava Vam pokretanje štoperice radi mjerenja proteklog vremena u satima, minutama, sekundama i milisekundama.

Kako možete koristiti online štopericu?

  1. Pritisnite gumb "Pokreni" za pokretanje štoperice
  2. Pritisnite gumb "Pauziraj" za snimanje proteklog vremena
  3. Pritisnite gumb "Krug" za snimanje vremena kruga bez ponovnog namještanja proteklog vremena

Kako radi online štoperica?

Online štoperica mjeri količinu vremena između njene aktivacije i deaktivacije. Ovaj digitalni kronometar i uređaj za odbrojavanje vremena, koristeći sat pretraživača, bilježi vrijeme proteklo između njegovog aktiviranja i deaktiviranja.

Za što se koristi online štoperica?

Online štopericu možete koristiti za učenje ili za različite sportske aktivnosti, kao što su trčanje ili plivanje. Kako se ona može koristiti i kao štoperica preko cijelog zaslona, možete je projicirati u učionici ili tijekom sastanka.

Radi li štoperica ako zatvorim ovu karticu?

Ne, ova online štoperica ne radi ako zatvorite ovu karticu.

Radi li online štoperica u stanju mirovanja?

Ne, online štoperica ili bilo koji drugi online alat ne radi u stanju mirovanja.