thứ sáu, 11 tháng 11 năm 2022
00:00:00

🌎Đồng hồ thế giới

🇻🇳
🇳🇱
🇬🇷
🇹🇭
🇷🇸
🇩🇪
🇨🇴
🇷🇴
🇭🇺
🇦🇷
🇸🇰
🇪🇬
🇿🇦
🇻🇪
🇧🇩
🇦🇪
🇫🇮
🇹🇷
+ Cho xem nhiều hơn

Đồng hồ Kỹ thuật số Trực tuyến là gì?

Đồng hồ Kỹ thuật số Trực tuyến là loại đồng hồ kỹ thuật số tính đến số giây và có thể biểu thị ngày giờ hiện tại. Loại đồng hồ hoạt động ở chế độ toàn màn hình này không chỉ cho biết thời giờ tại chỗ ở một thời điểm mà còn cho biết thời giờ trên khắp thế giới ở cùng thời điểm ấy.

Cách sử dụng Đồng hồ Trực tuyến

Không giống như Đồng hồ Báo thức Trực tuyến hay Đồng hồ Hẹn giờ Trực tuyến, bạn không cần làm bất cứ điều cụ thể nào để sử dụng được loại đồng hồ kỹ thuật số này. Tuy nhiên, nếu bạn muốn biết thời giờ chính xác tính đến số giây ở chế độ toàn màn hình, hãy nhấp vào "Chế độ toàn màn hình I" để xem ngày giờ ở chế độ toàn màn hình, và nhấp vào "Chế độ toàn màn hình II" để chỉ xem giờ ở chế độ toàn màn hình.

Đồng hồ Trực tuyến hoạt động như thế nào?

Loại đồng hồ thuộc trình duyệt web này sẽ tự động biểu thị thời gian thực dựa trên thời gian trên máy tính hay điện thoại của bạn. Nó sử dụng đồng hồ của môi trường hiện làm nền cho nó vận hành. Vì thế, ngày giờ được hiển thị sẽ tương đối với múi giờ của thiết bị của bạn. Và, nếu đồng hồ trên thiết bị của bạn bị cài đặt sai, nó sẽ hiển thị thời giờ không chính xác.