Đặt hẹn giờ

Âm thanh báo thức

Tên bộ hẹn giờ

Làm thế nào để cài đặt đồng hồ hẹn giờ trên máy tính?

Người sử dụng Windows 11 có thể sử dụng ứng dụng đồng hồ mặc định, trong đó có cả một đồng hồ báo thứcđồng hồ bấm giờ. Người sử dụng máy Macintosh nên cài đặt một ứng dụng đồng hồ hẹn giờ từ App Store. Nếu không muốn cài đặt chương trình đồng hồ hẹn giờ, người sử dụng có thể sử dụng công cụ Đồng hồ Hẹn giờ Trực tuyến.

Đồng hồ Hẹn giờ Trực tuyến là gì?

Đồng hồ Hẹn giờ Trực tuyến là một loại đồng hồ trong máy vi tính rất dễ sử dụng. Nó có khả năng báo thức dành cho những người muốn cài đặt một đồng hồ hẹn giờ trực tuyến dựa trên các chỉ số là giờ, phút và giây.

Làm thế nào để cài đặt một Đồng hồ Hẹn giờ Trực tuyến?

  1. Cài đặt thời lượng cho đồng hồ hẹn giờ đếm ngược
  2. Chọn âm thanh chuông báo thức
  3. Nhấp vào "Bắt đầu đếm ngược"

Đồng hồ Hẹn giờ Trực tuyến hoạt động như thế nào?

Khi đồng hồ hẹn giờ được cài đặt, Đồng hồ Hẹn giờ Trực tuyến đếm ngược từ thời điểm đã định trước, và chuông báo thức vang lên khi thời lượng được cài đặt vừa kết thúc.

Mục đích sử dụng Đồng hồ Hẹn giờ Trực tuyến?

Chỉ cần có một máy tính được kết nối mạng internet ổn định, bạn có thể sử dụng Đồng hồ Hẹn giờ Trực tuyến cho bất cứ phần việc nào. Ví dụ: Bạn có thể sử dụng Đồng hồ Hẹn giờ Trực tuyến có chuông báo để nấu ăn, học tập tại nhà hay đến lớp.

Đồng hồ Hẹn giờ Trực tuyến có tiếp tục vận hành hay không nếu Tab này bị đóng?

Không. Đồng hồ Hẹn giờ Trực tuyến sẽ không hoạt động nếu như tab này bị đóng. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể duyệt qua các tab khác sau khi khởi động đồng hồ hẹn giờ này.

Đồng hồ Hẹn giờ Trực tuyến có tiếp tục vận hành ở Chế độ Ngủ hay không?

Đồng hồ Hẹn giờ Trực tuyến, hay bất cứ đồng hồ hẹn giờ nào khác vận hành qua mạng internet, đều không hoạt động khi máy vi tính ở chế độ ngủ.