00:00:000
00:00:000

Gde se nalazi štoperica na računaru?

Većina računara nema ugrađenu štopericu. Da biste koristili štopericu na računaru, treba da koristite besplatnu onlajn štopericu. Ili, ako imate uređaj sa operativnim sistemom Windows 11, možete koristiti aplikaciju za sat kako biste pokrenuli tajmer za odbrojavanje, podesili tajmer ili podesili alarm na računaru. Na Mac-u morate da preuzmete aplikaciju.

Šta je onlajn štoperica?

Onlajn štoperica je aplikacija koja je laka za rukovanje i koja vam omogućava odbrojavanje i pokretanje štoperice na računaru. Ona meri proteklo vreme u satima, minutima, sekundama i milisekundama. Ova alatka takođe vam omogućava da kreirate etape gde možete videti trajanje svake etape kao i ukupno proteklo vreme.

Kako koristiti onlajn štopericu?

Svako s lakoćom može pokrenuti štopericu sa etapama koristeći onlajn štopericu. Evo kako da koristite ovu onlajn alatku:

  • Pritisnite Pokreni da biste pokrenuli štopericu.
  • Pritisnite Pauziraj da pauzirate štopericu.
  • Pritisnite Nastavi da nastavite sa odbrojavanjem.
  • Pritisnite Etapa da ubeležite prolazno vreme.
  • Kliknite na Resetuj da biste resetovali štopericu.

Takođe, kada izdelite vreme na etape, možete videti tabelu sa Podacima štoperice sa prolaznim vremenima i drugim detaljima. Možete da sačuvate ove podatke klikom na Izvezi u CSV.

Klikom na ikonu Podešavanja na navigacionoj traci, možete promeniti podešavanja štoperice. Možete da izaberete da li želite da vaša štoperica radi u Sekundama ili Milisekundama tako što ćete označiti ili poništiti polje za prikaz milisekundi. Takođe možete podesiti periodično upozorenje sa zvukom.

Na kraju, možete pokrenuti ili pauzirati štopericu tokom rada pritiskom na razmaknicu, koja funkcioniše kao prečica.

Kako radi onlajn štoperica?

Onlajn štoperica sa tajmerima za etape meri vreme između svoje aktivacije i deaktivacije (pritiskom na Pokreni i Pauziraj). Ovaj onlajn hronometar beleži proteklo vreme koristeći sat vašeg pretraživača i vremensku zonu u kojoj se trenutno nalazite.

Čemu služi onlajn štoperica?

Onlajn štoperica se može koristiti za praćenje vremena, odbrojavanje, kao i praćenje vremena koje je proteklo između dva događaja. Korisna je za učenje, rad ili vežbanje. Budući da ova besplatna onlajn alatka može da se koristi i kao štoperica preko celog ekrana, možete je projektovati u učionici ili na sastanku kako biste izmerili vreme i zabeležili etape obavljenog posla.

Da li onlajn štoperica radi ako zatvorim ovu karticu?

Ne, ova onlajn štoperica sa tajmerom ne radi ako zatvorite ovu karticu. Možete menjati kartice, spustiti karticu ili koristiti bilo koju drugu aplikaciju na svom desktop uređaju, digitalna štoperica će nastaviti s radom.

Da li onlajn štoperica radi u režimu spavanja?

Ne, nijedna onlajn štoperica ili tajmer ne rade u režimu spavanja.